Mennesker med udviklingshæmning får ikke tilkendt førtidspension i samme omfang som tidligere. I stedet bliver de i stigende omfang forsørget på kontanthjælp. Det fremgik af en artikel i Information for 14 dage siden.

Baggrunden for den denne udvikling er først og fremmest fleks- og førtidspensionsreformen fra 2013. I de fire år før reformen fik 3.383 udviklingshæmmede tilkendt førtidspension. I de fire år efter (2013-2016) var tallet faldet til 1.681, fortæller Landsforeningen LEV – interesseorganisationen for udviklingshæmmede og deres pårørende.

Landsformand for LEV, Anni Sørensen.
Foto: PR

Landsformand for LEV Anni Sørensen udtalte til Information: ”Da loven blev ændret i 2013, oplevede vi en halvering fra det ene år til det andet. Vi snakker om præcis de samme unge mennesker med samme funktionsniveau, der med årsskiftet gik fra at kunne få førtidspension til at havne på en kontanthjælpslignende ydelse.”

Inger Nielsen undrede sig over, at to udviklingshæmmede i Fredericia Kommune var på kontanthjælp.

Også i Fredericia Kommune er to udviklingshæmmede blevet ramt og endt på kontanthjælp. At være udviklingshæmmet er jo det samme som, at borgerens funktionsniveau er svarende til en ubetydelighed og ikke kan udvikles.

Byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti Inger Nielsen modtog for nogle uger siden en henvendelse fra en borger om, at Fredericia Kommunes praksis er som det LEV oplyser.

”Det lyder for mig ret ubegribeligt, at der skulle være udviklingshæmmede borgere i Fredericia, der befinder sig på kontanthjælp eller endnu værre på ressourceforløb.

Jeg har nu fået svar på min spørgsmål, der skulle opklare, hvordan det stod til i Fredericia Kommune.”

”De er på kontanthjælp, fordi der var behov for en nærmere afklaring af deres funktionsniveau. De to sager er nu så langt, at de nærmer sig et møde i rehabiliteringsteamet.Det er ikke alle sager med udviklingshæmmede, der går til førtidspension fra det fyldte år. Alle muligheder skal jo være udelukket, før førtidspension kan bevilliges”, står der i svaret til Inger Nielsen.

”I forhold til LEVs artikel om, at unge har fået svære ved at få førtidspension, er det min opfattelse at Fredericia gør en stor indsats for at afklare funktionsniveauet for gruppen af udviklingshæmmede borgere,” siger Inger Nielsen og fortsætter:

”Det glæder mig, at forvaltningerne har handlet hurtigt i sagerne efter min henvendelse”.

”Udviklingshæmmede på lavere ydelser er afskåret fra mangt og meget idet, det heller ikke er billigt, at bo på de Kommunale bofællesskaber. Derudover tænker også på, hvordan udviklingshæmmede borgere dog skulle kunne leve op til alle de lovkrav, der stilles fra lovgivernes side i forhold til arbejdsmarkedet”, slutter Inger Nielsen