I går udsendte Fredericia Kommune en pressemeddelelse om en ny indgangsvinkel til rusmiddelsområdet. Det undrer udvalgsmedlem i Senior- og Socialudvalget, Susanne Eilersen (O).

Susanne Eilersen er helt med på, at man skal arbejde med rusmiddelsområdet i Fredericia, og hun finder det også vigtigt, men det skal ikke gå så stærkt, at udvalgsmedlemmerne ikke er med i beslutningerne, slår hun fast.

– Jeg er uforstående over for den pressemeddelelse, der blev udsendt af Fredericia Kommune før udvalgsmødet. Jeg læser den som konklusion på, hvad vi skal nu, men nu skal vi lige have mulighed for at drøfte indholdet først, før vi som udvalgsmedlemmer har spurgt ind til, hvad det drejer sig om, siger Eilersen og fortsætter:

– Jeg har læst dagsordenen, hvor der blandt andet skrives om nedlæggelse af kommunale tilbud – som vi to gange før har stemt nej til at nedlægge i udvalget. Jeg mener, at hele den omlægning er så stor en sag, der skal fremlægges og diskuteres ad flere omgange, da den griber ind i mange udsatte borgeres hverdag.

Eilersen: Vi er ikke et gummistempel

Det er også vigtigt for Susanne Eilersen at slå fast, at måden man har grebet historien an på og det at udsende en pressemeddelelse, for hende er det værste her.

– Jeg synes også, at måden at gribe ting an på med en pressemeddelelse om et forslag, der skal ”klappes af” i udvalget, får os til at ligne et gummistempel som medlemmer, og det agter jeg ikke at være. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til noget, der ikke er gennemarbejdet og analyseret, siger hun slutter:

– I dag, før udvalgsmødet, kan DF ikke stemme for den plan, som direktør og formand har klappet af inden mødet og præsenteret i en pressemeddelelse. Jeg håber derfor, at vi fremadrettet får vendt dette, så man ikke arbejder sådan. Det sender et dårligt signal. Det gør også mange borgere utrygge og respekten for politikernes udvalgsarbejde bliver udvandet.

Søren Larsen (A). Foto: AVISEN

Udvalgsformand: Der er ikke besluttet endnu

Udvalgsformand Søren Larsen (S) slår fast, at der ikke er besluttet noget endnu, men der skal træffes en beslutning i næste uge.

– Det er opgaver, der skal løses. Det er anbefalinger til “SKAL-opgaver” fra forvaltningen. Det går på, at der skal være skarpere fokus på behandlingsdelen. I Fredericia Kommune har vi i dag mange tilbud, og mange af de tilbud overlapper hinanden, derfor skal vi opmærksomme på dette. Det er det som pressemeddelelsen omhandler; nemlig at vi skal træffe en beslutning om, hvad vi skal, siger Søren Larsen.

Læs også