Regeringen indgik i fredags aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det såkaldt forberedende område, der skal sikre at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.

Aftalen betyder, at de forberedende tilbud samles i nye FGU-skoler, der skal sikre en sammenhængende indsats og vejledning. De nye skoler skal sikre en koordineret indsats til de unge og erstatter produktionsskolerne og den forberedende del af VUC. Den konkret udformning af de nye tilbud skal afklares lokalt.

”Jeg er glad for, at den nye reform lægger op til en lokal proces, hvor vi sammen med de eksisterende institutioner og ungdomsuddannelserne skal udarbejde ét samlet forslag til placering af de enkelte skoler. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet sammen med vores uddannelsesinstitutioner og mine borgmesterkollegaer i kommunekontaktrådet og få lavet en et rigtig godt tilbud til vores unge”, siger Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune og næstformand i Kommunekontaktråd Syddanmark.

Reformen lægger op til, at den lokale proces igangsættes i begyndelsen af 2018. Den skal munde ud i et konkret forslag til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af skoler fire måneder senere. Uddannelsesudvalget i Fredericia er allerede i gang med forberedelserne og ser frem til dialogen med uddannelsesinstitutionerne.

”Det er vigtigt, at vi tager hånd om de udsatte unge og forbereder dem til uddannelse og job. Ved at skabe ét samlet tilbud med én indgang gør vi det nemmere for de unge at komme i uddannelse. Jeg er rigtig glad for, at reformen også har fokus på ordblinde, så de får bedre muligheder for at uddanne sig. Det er vigtigt for Uddannelsesudvalget at inddrage alle parterne i arbejdet med at omsætte reformen til gode uddannelsestilbud, og vi ser frem til dialogen med uddannelsesinstitutionerne”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Målet med reformen er et samarbejde omkring den enkelte unge ved at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats. Det kommunale ansvar for de unge betyder, at kommunerne får ansvaret for at koordinere den samlede kommunale ungeindsats.

”Jeg er meget optaget af, at vore udsatte unge får nogle bedre uddannelsesmuligheder. Det er vigtigt, at den nye FGU gør op med den nuværende lave produktionsskoleydelse, der har gjort det mere attraktivt at være på overførselsindkomst i stedet for at komme i uddannelse. Det er også meget positivt, at der sker en styrkelse af det pædagogiske arbejde med vores unge, og at alle unge tilbydes kontaktpersoner” siger Inger Nielsen, næstformand i Uddannelsesudvalget.

De nye FGU-skoler forventes at kunne optage de første elever i august 2019.