På en plakat ved “skuret” på parkeringspladsen for enden af Kongensstræde var der indkaldt til oprydning. “Skuret” er samlingspunkt for nogle af de mest udsatte i samfundet, blandt andet stofmisbrugere og alkoholikere. Flere ønsker dette klientel væk fra bybilledet, men hvor kan man gå så gå hen? Og hvordan er forholdene i “skuret”? Fredericia AVISEN var med søndag eftermiddag.

Det var koldt og regnen stod ned over Fæstningsbyen, Handlingsnetværket, som er en del at medbestemmelsen for misbrugere, havde sammen med Strategi og Udsathed i Fredericia indkaldt til oprydning.

skuret
Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

Vi møder først Pia Gaasing, der er gade sygeplejerske. Hun er også mødt op og er klar til at give en hjælpende hånd, hun er ikke bange for at tage fat, når det gælder borgernes forhold på gaden.

“Dagen i dag er et led i, at vi på fredag går i gang med at bygge på skuret. Vi har en bøn til byens håndværkere om, at de tænker på os i stedet for at køre byggematerialer på deponi. Det er vigtigt, at vi ikke fungerer som losseplads, det skal være nogle materialer vi kan bruge. Vi kunne også godt bruge hjælp fra nogle med hænderne skruet ordenligt på, også hvis det bare er et par timer fra klokken 12 og til solnedgang, siger Pia Gaasing.

Flere brugere af skuret kommer til. Louise Gade Ellekrog fra Strategi for Udsathed er også nået frem. Thomas Stjernholm er den eneste, der er mødt op som repræsentant for de erhvervsdrivende i Gothersgade, hvor de udsatte fylder en del i bybilledet. Der har været indbudt til møder sammen med Strategi for Udsathed og “Netværk for uformel Mødested” for at skabe bedre forhold i skuret og holde misbruget væk fra gaden. Thomas Stjernholm repræsenterer Cafe Mair’s i Gothersgade, de har været de eneste til møderne, og han er også den eneste, der er kommet for at give en hånd med i dag. Han er mødt op med bil, trailer og dejlig varm kaffe til de frysende hænder i skuret.

skuret
Kaffe med kontraster. Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

“Jeg bliver berørt af at se sådanne usle forhold, som de udsatte lever under. Jeg bliver bekymret, fordi folk bliver syge af de her uværdige forhold. Vi skal skabe bedre forhold på brugernes betingelser, mine normer fra parcelhus, villa og vovse hjælper ikke i deres verden. Derfor er det vigtigt, at Strategi for Udsathed med Louise Gade Ellekrog og Rachel Møller Lund, har oprettet et handlingsnetværk – et uformelt mødested. De lytter til brugerne af skuret. Vi bliver nødt til at have en her og nu løsning, men også en mere langsigtet”, siger Pia Gaasing.

Louise Gade Ellekrog fortæller om dagen og projektet.

“Formålet med Strategi for Udsathed er, at vi vil mindske udsathed i Fredericia, og det er det, vi prøver på sådan en regnfuld søndag eftermiddag her i skuret. Vi har et skur, hvor vores udsatte kan være, det kan trænge til en kærlig hånd og noget oprydning. Det var ved at være en smule uværdigt hernede, så vi har et handlingsnetværk, der arbejder på, at det her uformelle mødested, bliver et sted, hvor man gerne vil mødes. De har valgt at indkalde nogle gode folk til at komme og rydde op og gøre det ordenligt”, siger Louise Gade Ellekrog.

skuret
Masser af affald skal køre væk. Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

Louise har også ligesom gadesygeplejersken en bøn om at nogen vil donere materialer eller en hjælpende hånd til projektet, som fortsætter på fredag.

Thomas Stjernholm fortæller: “Eva Mair og jeg blev inviteret blandt alle aktørerne i Gothersgade til møde omkring udsatte, som hellere vil sidde på gaden, eller varme sig i møntvaskeriet. Vi gik selv herop for at se hvordan forholdene var og snakkede med de udsatte. Jeg hjælper, fordi det er bedre at gøre noget aktivt, end at bare snakke om det”.

skuret
Thomas Stjernholm er i gang med at fylde den store trailer. Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

Jeg varmer min hænder på den gode kaffe fra Cafe Mairs, mens jeg taler med en bruger af skuret, han er på vej ud af sit misbrug, men indrømmer at det er svært.

Han er selv aktiv i Handlingsnetværket og siger: “Det er bedre, at vi får ordnede forhold her i stedet for at sidde på gade, de unge har ikke brug for at se misbrugere i bybilledet. Når vi er her i skuret, ved Politiet også hvor vi er, det er vigtigt”.

skuret
Gadesygeplejersken lukker traileren. Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

En anden bruger siger: “Det bedste er de ældre mennesker, som bor her i området, nogle gange kommer de med hjemmebag eller en pose øl, de ved godt, at vi passer på dem”.

Skuret fik tyndet kraftig ud denne søndag, men det er tydeligt, at det ikke er et særligt rart sted at opholde sig, specielt på denne årstid. Et skur, der er åben i både top og bund, hvor vinden har fri passage. Kolde bænke og fliser på jorden, ingen strøm, tagrender eller toilet. Gavlen på skuret fungere som toilet.

Hvis du har materialer eller vil hjælpe på fredag så kontakt: Louise Gade Ellekrog på tlf. 2226 4511, eller Rachel Møller Lund på tlf. 2572 4019.

https://www.laterrazza.dk/
Klik på annoncen og se mere