Tirsdag formiddag landede en tillægsaftale til aftalen om udflytning af uddannelser. I det første udkast var der lagt op til, at Fredericia skulle have en maskiningeniør-uddannelse – og efter de seneste forhandlinger ligger det fast, at uddannelsen nu kommer til Fredericia. Det glæder Jens Jonatan Steen, folketingskandidat for Socialdemokratiet.

– Den nye maskiningeniøruddannelse i Fredericia er en kæmpe sejr for vores by. Vores langsigtede socialdemokratisk kamp for at styrke Fredericia bærer frugt. Den uddannelser viser at betaler sig at råbe højt overfor Christiansborg og gøre opmærksom på vores styrker. Vi har fået et skattecenter, en Maskiningeniøruddannelse, marine naturnationalpark i Lillebælt og forhåbentligt også snart et nærhospital, siger Jens Jonatan Steen.

– Fredericia som uddannelsesby er alt afgørende for at fortsætte den positive udvikling i vækst og udvikling, som buldrer derudaf. Vi tiltrækker unge mennesker, skaber ny viden og bliver med den fantastiske maskinmesterskole et centrum for tekniske uddannelser af national topkvalitet, fortsætter socialdemokratiets folketingskandidat.

– Det er kæmpe sejr at Fredericia fortsætter med at tiltrække nye uddannelser. Men det nærmere begyndelsen end afslutningen. Som Folketingskandidat er det en absolut topprioritet at fortsætte med at kæmpe for nye uddannelser til Fredericia, lyder det afsluttende fra Jens Jonatan Steen.

Aftale med millioner bag

Regeringen er sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne netop blevet enige om, hvordan udflytningsaftalen fra juni 2021 i praksis skal implementeres frem mod 2030.

Tillægsaftalen udmønter den politiske aftale ‘Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’, som et bredt flertal sidste sommer indgik for at tage politisk ansvar for, at der i de kommende år – hvor faldende ungdomsårgange vil betyde lavere rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser – fortsat er gode uddannelsesmuligheder i hele landet.

Aftalepartierne har siden januar 2022 forhandlet med udgangspunkt i de konkrete indspil, som uddannelsesinstitutionerne har sendt til uddannelses- og forskningsministeren. Det er sket i forlængelse af, at aftalekredsen i sommer bad institutionerne udarbejde bud på konkrete 2030-udflytnings- og nedskaleringsplaner, hvori de skulle tage højde for en række politiske hensyn om arbejdsmarkedsefterspørgsel, beskæftigelse, små fag og sprogfag samt stærke forskningsmiljøer.

Tillægsaftalen og de fem sektorplaner indeholder følgende nye hovedelementer:

  • Ambitioner om mere end 100 nye uddannelsessatsninger uden for de fire største byer.
  • 41 nye uddannelsesmuligheder får ekstraordinære etableringsmidler, mens tallet i den oprindelige aftale var 23 udbud.
  • Samlet set har aftalepartier prioriteret 805 mio. kr. i etablerings- og udviklingsmidler fra 2021-2028.
  • I alt 413 mio. kr. i varige midler, hvoraf størstedelen anvendes til, at både eksisterende og nye uddannelsesudbud vil få forhøjet decentralt grundtilskud samt et nyt regionalt taxameter på 107 procent.