TV Syd havde i dag inviteret til vælgermøde- og paneldebat i Tøjhuset i Fredericia. Alle spidskanditaterne fra de 12 opstillede partier var klar kl.19.55, da værten Eva Jakobsen bød velkommen, og håbede, at vælgerne kunne se forskel på de 12 kandidater, trods den store enighed de sidste fire år. Salen i Tøjhuset var fuld af vælgere, medkandidater og presse, der havde taget plads ved rundbordene på Tøjhuset.

Første runde bød på ledighed, hvor værten Eva Jakobsen satte fokus på de dårlige tal i kommunen. Kandidaterne diskuterede Fredericia Kommunes tal, ben og satsningerne. Eva Jakobsen fra TV Syd kørte i vanlig TV Syd-stil på med dårlige eksempler fra Fredericia Kommune. Flere af kandidaterne forsvarede dog Fredericia – og sagde, at vi var på vej, en af dem var Marianne Thomsen, der sagde:

“Det er som et marathon-løb, vi var langt nede i feltet, nu er vi på vej op, og det går rigtig godt, men vi skal huske, at de andre løber med, men vi er godt på vej”.

“Mange mennesker kæmper i flere år mod regeltyrani, fortsatte Peder Tind, det skal vi gøre op med. Vi skal geare vores Jobcenter til de mennesker, der kommer ind”.

Anden runde bød på debat om huller i vejene, skæve fortorve og affald

“Vi skal passe på at gøre alt til en kommunal opgave, vi skal hjælpe dem, der ikke kan finde ud af at rydde op, men vi skal selv kunne rydde op efter os selv”, sagde Jacob Bjerregaard.

Kandiaterne var enige om, at meget ansvar for rene stier og veje lå ved borgerne selv. Tind foreslog flere nyttejob, men det var ikke populært i salen. Flere af kandidaterne var enige om, at det handlede om opdragelse.

Der var ikke enighed om vejene i byen. Borgmester Jacob Bjerregaard fortalte, at byrådet havde investeret i vejene, som noget af det første, men Karsten Byrgesen (DF) og Henrik T. Møller (K) talte om dårlige forhold for de ældre og handicappede.

Antal elever i Folkeskolerne 

24,7 procent elev pr. klasse i Fredericia. Skal klassekvotienten ned, spurgte Eva Jakobsen. De fleste var enige. Kim Pedersen fra Ny Borgerlige mente, at det var op til skolerne. David Gulløv fra De Konservative var tøvende, og så gerne andre løsninger, som f.eks. en to-lærer-ordning. “Vores folkeskoler har været underfinansieret i Fredericia, så vi skal fortsætte med at bruge flere penge her. Vi er ved at rette det op, og der skal være flere klasser, hvor der er to professionelle voksne”, fortsatte Jacob Bjerregaard. Jørn Henner ønskede færre ledelseslag. Bjerregaard fortalte: “De sidste fire år har vi slanket vores ledelse, så det mener jeg, at vi har set på. Derudover har vi et godt samarbejde med vores lærere. Vi har lavet en god aftale, og vores lærere er glade for at arbejde i Fredericia Kommune. Men i forhold til karaktergennemsnit, så er det et langt sejt trak, Fredericia er godt på vej, men det er en rejse, hvor vi er på den rigtige vej”.

Unge mennesker

“Vi skal gå en anden vej. Vi skal have alle med hele vejen”, sagde Henrik Eriksen. David Gulløv: “Som kommune er vi nødt til at skabe nogle miljøer, der er attraktive for de unge”. Nanna Nørholm fra Det Radikale Venstre ønskede også bedre rammer. “De unge mennesker, vi taler om, er meget forskellige og har mange forskellige problemstillinger. Der er ikke nogen, der står i et hjørne og er parkeret. Rammer er mange forskellige slags. For nogle, som har psykiske problemer, så bliver man ikke klar over tid. Det flytter man ikke på en dag”, sagde Marianne Thomsen.

“Jeg synes, at vi lytter. Vi har faktisk en god dialog. Vi har et dygtigt uddannelsesudvalg. Vi hører om de unge, deres visioner og drømme. Det her byråd har gjort meget for at få borgerne i tale”, sagde Borgmester Jacob Bjerregaard.

“Det hele skal ikke kun handle om Fredericia, hvad med Taulov. Vi skal også skabe frirum derude, så vi skal huske “centerbyerne”, sagde Tind.

“Vi er godt på vej, men vi mangler et stykke vej endnu”, sagde Cecilie Roed Schultz (Ø).

Efter 45 minutter var debatten slut, men valget kører videre, og det kan du følge her på Fredericia Avisen.