I oktober måned endte kundepunktligheden på togstrækningen mellem Aarhus og Fredericia på 82,1 procent, hvor målet er minimum 82,4. I de vigtige morgen- og eftermiddagsmyldretider endte den på henholdsvis 65,8 og 86 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Det glæder mig, at vi i eftermiddagsmyldretiden kørte med en punktlighed på 86 procent. Til gengæld er det utilfresstillende, at vi kun kørte med en kundepunktlighed på 65,8 procent i morgenmyldretiden. Det hænger til dels sammen med, at det er om morgenen, at efterårets løvfald generer trafikken mest, og Østjylland er traditionelt et af de steder, hvor vi døjer mest med de faldende blade. Det var dog ikke kun løvfald, der generede togtrafikken i oktober. Faktisk var det en bred vifte af udfordringer her under den store storm, problemer med signaler og spor og udfordringer med togmateriellet, der betød, at vi ikke endte højere, ” siger informationschef Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 94,9 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Fredericia – Aarhus oktober 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 82,1 65,8 86 94,9

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.

————————–

Togstrækningen mellem Fredericia og Struer var udfordret i oktober

DSB’s kundepunktlighed på strækningen mellem Fredericia og Struer endte i oktober på 78,9 procent, hvor målet er minimum 82,4. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endt punktligheden lavere med henholdsvis 64,7 og 74,6 procent.

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

”Det er utilfredsstillende, at vi i de vigtige myldretider ikke leverer bedre. At punktligheden i morgenmyldretiden endte på 64,7 hænger blandt andet sammen med, at vi har været ramt af løvfald på strækningen, og det giver altid flest problemer om morgenen. Endvidere har vi stadig problemer med en stram køreplan, som giver flere forsinkelser, men det er der heldigvis taget højde for i den nye køreplan, som vi lancerer i begyndelsen af december, ” siger Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95,3 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

 

Kundepunktlighed Fredericia – Struer oktober 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 78,9 64,7 74,6 95,3

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.

——————————————-

Togtrafikken mellem Kolding og Vejle kørte tilfredsstillende i oktober

Med en kundepunktlighed på 83,6 procent, hvor målet er minimum 82,4 procent, kom DSB i mål på togstrækningen mellem Kolding og Vejle i oktober. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte punktligheden på henholdsvis 73,1 og 87,4 procent.

 

Informationschef i DSB, Tony Bispeskov, siger:

 

”Det glæder mig, at vi igen kom i mål med punktligheden på strækningen mellem Kolding og Vejle, og at vi kørte med en punktlighed på 87,4 procent i eftermiddagsmyldretiden. Til gengæld er det utilfredsstillende, at vi kun kørte med en kundepunktlighed på 73,1 procent i morgenmyldretiden. Det hænger blandt andet sammen med, at vi oktober har været ramt af løvfald, og det rammer traditionelt hårdest om morgenen. Endvidere har vi haft en række udfordringer med signal og infrastruktur, der ikke fungerede optimalt, ” siger Tony Bispeskov.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Kolding – Vejle oktober 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 83,6 73,1 87,4 95

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.