I september måned endte kundepunktligheden på togstrækningen mellem Fredericia og Aarhus på 84 procent, hvor målet er 82,4. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte kundepunktligheden på henholdsvis 81,2 og 87,7 procent.

Forretningschef i DSB, Leif Fabrin, siger:

”Overordnet set kan vi godt være tilfredse med kundepunktligheden mellem Fredericia og Aarhus i september, særligt når vi kigger på den vigtige morgenmyldretid, der endte på 87,7 procent. Der var flere faktorer, der spillede ind og gjorde, at rettidigheden ikke endte endnu højere. Blandt andet betød en nedfalden køreledning på Sjælland, at 94 tog blev forsinkede og ud over den hændelse, har vi også haft udfordringer med skinner og signaler,” siger forretningschef i DSB, Leif Fabrin.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95,2 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Fredericia – Aarhus september 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 84 81,2 87,7 95,2

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.

Togtrafikken mellem Fredericia og Struer kørte nogenlunde i september

Med en kundepunktlighed på 81,8 procent kom togtrafikken næsten i hus i september i forhold til målet på 82,4 procent. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte kundepunktligheden på henholdsvis 82,2 og 72 procent.

Forretningschef i DSB, Leif Fabrin, siger:

”Selv om punktligheden er blevet væsentligt bedre på strækningen end tidligere på året, kæmper vi stadig med en køreplan, der er lidt for stram. Det betyder, at vi kører med en lavere punktlighed, end vi plejer, på strækningen, og det var særligt utilfredsstillende for os, at vi endte med en kundepunktlighed på 72 procent i eftermiddagsmyldretiden i september. Vi vil selvfølgelig gøre os umage med at præstere bedre i oktober, men vi ved desværre erfaringsmæssigt, at det er i denne måned, at løvfaldet er værst, og at det kommer til at give nogle forsinkede tog,” siger forretningschef i DSB, Leif Fabrin.

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 95,6 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

Sådan beregner DSB kundepunktligheden
Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

Kundepunktlighed Fredericia – Struer september 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 81,8 82,2 72 95,6

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for. 

Kundepunktligheden på togstrækningen mellem Kolding og Vejle kom godt ud af september

I september måned endte kundepunktligheden mellem Kolding og Vejle på 84,3 procent, hvor målet er minimum 82,4. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte punktligheden på henholdsvis 81,4 og 86,1 procent.

Forretningschef i DSB, Leif Fabrin, siger:

”Jeg synes godt, vi kan være tilfredse med det produkt, vi har tilbudt kunderne i september måned. Når vi ikke ender endnu højere, skyldes det blandt andet, at der faldt en køreledning ned på Sjælland, og det påvirkede togtrafikken i store dele af landet. Vi lægger os naturligvis i selen for at holde det gode niveau, men i oktober har vi traditionelt de største problemer med løvfald, og det giver vanen tro en del forsinkelser,” siger forretningschef i DSB, Leif Fabrin.

 

Operatørpunktligheden, den del af togtrafikken DSB alene har ansvaret for, endte på 94,9 procent, hvilket er højere end målet på minimum 93,9 procent.

 

Sådan beregner DSB kundepunktligheden

Et tog tæller som forsinket, hvis det ankommer mere end to minutter og 59 sekunder efter planen. Desuden tæller togene med mange kunder i med større vægt, end tog der kører halvtomme ud på de små timer. Endelig tæller et aflyst tog også som et forsinket tog.

 

Kundepunktlighed Kolding – Vejle september 2017:

Overordnet Morgen-

Myldretid

Eftermiddags-

Myldretid

Operatør-

Punktlighed

Procent 84,3 81,4 86,1 94,9

Kundepunktlighed regnes fra forsinkelse på 3 minutter og op og er inkl. aflysninger. Operatørpunktlighed er de forsinkelser, DSB alene har ansvaret for.