Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har nedlagt påstand om dels fængselsstraffe, dels bødestraffe på i alt 27,6 millioner kroner.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 54-årig mand, bosiddende i Tønder Kommune, og en 59-årig mand, bosiddende i Aarhus Kommune, i et omfattende sagskompleks om ulovlige cigaretter.

De to mænd er tiltalt for dels salg, dels besiddelse med henblik på videresalg, af mindst 13,9 millioner ulovlige cigaretter fra udlandet. I tabt afgift repræsenterer cigaretterne en værdi på mindst 24,6 millioner kroner. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om dels fængselsstraffe, dels bødestraffe på i alt 27,6 millioner kroner.

I alt 33 forhold

Anklageskriftet omfatter i alt 33 forhold, begået i perioden fra sommeren 2020 til den 14. september 2021, hvor begge blev anholdt i forbindelse med en koordineret aktion, og efterfølgende varetægtsfængslet.

Omdrejningspunktet i sagskomplekset er primært unddragelse af afgifter til statskassen, men anklageskriftet omfatter endvidere en historisk stor sag om overtrædelse af varemærkeloven, da de to mænd også er tiltalt for at have benyttet cigaretpakker med falske logoer til de mange ulovlige cigaretter.

Knapt 700.000 falske cigaretpakker

Alt i alt har der ifølge tiltalen været tale om 695.772 falske cigaretpakker, der dels har været brugt som emballage til de ulovlige cigaretter, der nåede at blive solgt, dels har været på lager til senere brug.

Dertil kommer tre mindre sager, to vedrører lov om euforiserende stoffer, og en sag vedrører besiddelse af dopingmidler. Yderligere 26 personer er sigtede i det omfattende sagskompleks. Deres sager behandles særskilt.

Dom til foråret

Sagen mod de to tiltalte begynder ved Retten i Sønderborg onsdag den 7. december 2022. Retten har foreløbig afsat 17 retsdage til sagen, og der ventes foreløbig dom i sagskomplekset den 13. marts 2023.

I Syd- og Sønderjyllands Politi har sagskomplekset været efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i samarbejde med Central Efterforskning. 

Derudover har der i forbindelse med sagsbehandlingen været et tæt samarbejde med andre myndigheder. Det gælder dels den nationale politikreds National Enhed for Særlig Kriminalitet, dels Skattestyrelsen.