ADP A/S aflagde i dag et historisk godt regnskab på årets generalforsamling, der blev afholdt på Trinity i Snoghøj. Kun i parentes blev skandalerne fra havnesagen nævnt, men direkte, da to afgående bestyrelsesmedlemmer tog ordet under eventuelt.

Der var stillet kaffe og kage frem på Trinity Hotel og Konferencecenter til dagens gæster; byrådsmedlemmer, revisor, bestyrelsesmedlemmer, administration, nære samarbejdspartnere og pressen, som det hører sig til på en generalforsamling, og der var også meget at fejre hos de fremmødte, der var i godt humør. Ved et stort konferencebord havde bestyrelsesmedlemmerne sat sig til rette, og tilhørerne på tilskuerpladserne, der var opstillet bagved, og de kunne høre meget tilfredse bestyrelsesmedlemmer dele roser ud.

Det var nemlig en meget tilfreds ADP-bestyrelse, der på dagens generalforsamling, kunne godkende et årsresultat for ADP-koncernen, som omfatter erhvervshavnene i Nyborg og Fredericia samt Taulov Dry Port – sidstnævnte er ejet i joint-venture mellem ADP og PFA. Ud over fortsat at udbetale ét af Danmarks højeste udbytter fra en A/S-havn til aktionærerne – Fredericia Kommune, Nyborg Kommune og Middelfart Kommune, – på 7.125.000 DKK, så kunne man ligeledes fremvise et rekordstort årsresultat på 104 MDKK.

Der blev først afholdt generalforsamling i Taulov Dry Ports selskabet, TDP A/S, hvor bestyrelsesformand Christian Herskind fortalte om det flotte historiske resultat, og den store fremgang, der har været i byggeri og udlejning på tørhavnens arealer.

– Da vi i 2017 så på visionerne og mulighederne, lagde vi en plan og arbejdede med denne. Vi havde først forventet resultater, som det vi præsenterer i år, i 2027, sagde Herskind og sendte rosen videre til bestyrelsen, selskabets direktør; Jesper Gemmer og de øvrige samarbejdspartnere.

ADPs bestyrelsesformand, Erik Østergaard aflagde senere sin beretning, og kunne fortælle om en fantastisk udvikling på alle parametre i de 10 år, hvor han havde været med.

– I 2012 var ADP et havneselskab i traditionel forstand, og det har været et privilegium, igennem de seneste syv år at være bestyrelsesformand for selskabet at være med til at transformere ADP til det professionelle transport- og logistikknudepunkt, som det er i dag. Der er sket rigtig meget siden dengang. Det er resultatet af et godt erhvervssamarbejde, politisk opbakning, en visionær direktion og bestyrelse, og ikke mindst en velfungerende organisation med dedikerede medarbejdere, sagde Østergaard og fortsatte:

– 2021 har været et helt specielt år for ADP – et historisk godt år for ADP. Der har været travlt, både hos driftspersonalet og i administrationen, og det er der fortsat. Der er pres på logistikkæderne, noget hænger sammen med verdenshandlen efter corona, men også en række andre faktorer, som er blevet forstærket af det, der sker i Ukraine, så det er søtransporten, landtransporten og ikke mindst havnene, hvilket giver fuld knald på. Jeg skal også nævne, at regnskabet, som fremlægges efter min beretning, er tilført en fuldstændig ren revisionspåtegning.

– Resultatet er en markant stigning i forhold til 2020, og det afspejler en markant vækst i kerneforretningen på vores havne. Der er tale om en rekordhøj omsætning og bestyrelsen betragter resultatet som særdeles tilfredsstillende, tilføjede formanden blandt andet.

Bestyrelsesformand Erik Østergaard nævnte ikke havnesagen, og det gjorde direktør Rune D. Rasmussen heller ikke direkte, han fortalte om de mange arbejdspladser, som havnen skaber, men sendte også en tak til medarbejdere, der stod sammen i 2021.  

– En ting har jeg lært i min tid ved ADP i snart fem år, og det er, at alt kan ske. Derfor er det vigtigt, at vi i vores organisation fokuserer på det, vi selv kan påvirke. I 2021 har vi i hele organisationen stået sammen som hold, og det er typisk i modgang, at holdet viser sig, rejser sig og gør det ekstraordinære. Det har hele organisationen i ADP gjort. Det har ikke altid været nemt, men jeg er meget stolt og ydmyg over den indsats, som hele organisationen har lagt for dagen, sagde Rune D. Rasmussen blandt andet.

Under eventuelt tog Fredericias borgmester og næstformand i ADPs bestyrelse ordet og sendte ros af sted til medarbejderne og hele holdet bag havneselskabet ADP. Herefter fik to afgående medlemmer ordet, Nyborgs Kaj Refslund og Fredericias Christian Jørgensen.

Kaj Refslund roste Rune D. Rasmussen for at kunne navigere i et farvand med politiske hajer.

– Jeg har været med i ni år og det har været en fantastisk rejse. Jeg anerkender, at man skal have rum til at kunne diskutere, men jeg håber, som borgmester Steen Wrist lagde op til, at det nye byråd som ejere, vil tage ejerstrategien til sig, og prøve at sætte en retning på. Grunden til, at vi har det setup med disse regelsæt, er og gør, at vi kan tiltrække nogle af Danmarks største erhvervsvirksomheder til området her, og det gør altså noget, at vi kan håndtere disse virksomheder, selvom vi er et kommunalt ejet selskab. Husk nu, hvad det er for en størrelse, vi har med at gøre. Det skal være min opfordring, sagde Refslund og fortsatte:

– Jeg takker alle, der har været med om bord for samarbejdet, og sender også en tak til ADP’s direktør, Rune (Rune D. Rasmussen red.)  for de mange gode, rolige og udviklende samtaler, som vi har haft. Jeg må beundre din ro i forhold til at navigere i et politisk ejet selskab, igennem et farvand, for at bruge det maritime udtryk, hvor der er fyldt med, undskyld mig udtrykket, nu må I tage som, det er: politiske hajer, og det er man i stand til at håndtere med Runes sindige jyske lune, og ikke mindst hans evne til at skabe kontakt til nogle af de største dele af dansk erhvervsliv. Tak for de mange gode år, jeg har haft, sluttede det afgående bestyrelsesmedlem Kaj Refslund, der har været udpeget af Nyborg Kommune til bestyrelsen, hvorefter Christian Jørgensen talte kort.  Han blev på generalforsamlingen erstattet af Tommy Rachlitz Nielsen, der er udpeget af Fredericia Kommune.

– Jeg kan ikke stikke Kaj, jeg har haft fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen de seneste syv år. Jeg er måske lidt miljøskadet fra mine 40 år i den finansielle sektor, men jeg vil gerne betone selskabets økonomiske betydning for Fredericia. Selskabet udlodder det maksimalt mulige udbytte i henhold til lovgivningen til sine ejere, og her får Fredericia mest, godt syv millioner kroner, hvor Fredericia får størstedelen. Dertil kommer, at de dele af koncernen, der er skattepligtig, her tilfalder cirka 15 procent også Fredericia Kommune, så der kommer også en indtægt. Samtidig har selskabet igennem alle årene bakket op om de politisk udpegede fyrtårne, FHK, FC Fredericia og Fredericia Teater. Det er også lagt op til, at man vil gøre fremover. Endvidere har man over en bred kam støttet bredden, så man leverer en meget vigtig og massiv støtte til den fredericianske udvikling. Jeg vil også sige, at der findes et kodeks for godt bestyrelsesarbejdet, jeg ved ikke om, der findes et kodeks for god ejeradfærd, men jeg kunne anbefale, at man så lidt på, hvordan man har håndteret det i Nyborg i den periode, hvor det har blæst lidt, men nu hvor valgkampsretorikken burde have lagt sig, så vil min anbefaling til Fredericia Byråd, der skal arbejde med en opdateret ejerstrategi for selskabet være, at man sørger for at give koncernen udviklingsmuligheder, selvfølgelig lokalt, men også nationalt og internationalt, for der er fantastiske perspektiver for dette selskab, som flere har været inde på i dag. Tak for et godt og tillidsfuldt arbejde med direktionen, ledelsen, bestyrelseskollegerne og kæmpe respekt til medarbejderne, både dem med smørolie på hænderne og dem med slips, og tak for en god tid i ADP’s bestyrelse, sagde Christian Jørgensen.

Blandt de mange fremmødte byrådsmedlemmer og øvrige gæster blev der klappet flittigt, da dirigent, advokat Martin Justesen, med sine egne ord legede: ”Navneleg”, og fortalte hvem, der var valgt eller udpeget til bestyrelserne omkring de otte selskaber, som drives. Det blev ved denne lejlighed konstateret fra flere tilhørere, at der ikke var mange kvinder i den nye bestyrelse, samt, at de ”evt.” ved borgerinddragelse og borgermøde, der står nævnt i selskabets årsberetning på side 12, ikke skulle være evt., men derimod et klart krav for at sikre åbenhed, men ellers var der smil og god stemning, da generalforsamlingens gæster forlod arrangementet, og bestyrelsen fortsatte med et bestyrelsesmøde.