I dag klokken 10.00 gik 400 soldater anført af Slesvigske Musikkorps gennem Fredericia by. Soldaterne fra Telegrafregimentet fejrede, at det var 66 år siden Telegraftropperne opstod som selvstændig våbenart. Faktisk var de danske telegraftropper første af slagsen i verden.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Marchen startede ved Ungdommens Hus og gik en perfekt snorlige parade gennem Fredericias lige gader. Skoleklasser fra Fredericia Realskole gik også med i marchen.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

På pladsen foran Meldahls Rådhus inspicerede Regimentschef Oberst Søren Andersen tropperne og uddelte sin mønt til de soldater, der har ydet en særlig indsats. Der blev overrakt en hæder til årets soldat. Til sidst talte Generalmajor A. Rex, som mandag blev udnævnt som chef for flyverstaben til regimentet.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Telegrafregimentet blev oprettet i 1951 med det formål at uddanne og udstyre enheder til at støtte den danske hær i krigstid med kommando, kontrol og kommunikation. Enhederne ved regimentet nedsætter kommando-, kontrol- og kommunikationsinfrastrukturen ved at oprette et køretøjsbaseret mikrobølge-radioudstyrsnet af informationscentre i en masketopologi. Netværket er designet til at være sikkert, krypteret og vanskeligt at neutralisere. Udover radionetværk etablerer regimentet også mobile militære hovedkvarterer, der skal anvendes af hæren.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

Da Den Kolde Krig i 1989 nærmede sig sin afslutning besluttede Folketinget at fusionere de to regimenter til et enkelt med base i Fredericia.

(Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Telegrafregimentet)