Ejernes udgifter til Bankdata voksede ikke i 2021. Det på trods af flere medarbejdere og flere pligtopgaver krævet af myndighederne. Det er konklusionen på Bankdatas årsregnskab.

Igen i år er Bankdata lykkedes med at fastholde pengeinstitutternes udgifter på 1,7 mia. kr. Det på trods af, at Bankdata er blevet væsentligt flere medarbejdere og fortsat skal levere nye løsninger til de opgaver, som følger af et øget behov for sikkerhed og herunder myndighedernes regulering med den finansielle sektor.

Esben Kolind Laustrup, CEO hos Bankdata.

– Væsentlige forklaringer er, at vores it-specialister bygger omkostningseffektiv IT og investerer tid og ressourcer i løsninger, der effektiviserer vores systemlandskab. Vi har en omkostningsbevidst kultur, hvor vi gennem intelligente besparelser arbejder på at frigøre ressourcer fra driften, som vi i stedet kan bruge på nyudvikling. I de seneste tre har vi hentet 27 millioner kroner i varige besparelser i gennemsnit, og vi når 100 mio. i alt inden sommerferien, lover CEO Esben Kolind Laustrup.

Mere cloud
I 2021 tog Bankdata hul på eksekveringen af den strategi, som it-virksomheden lancerede året før. Målet er at levere mere digital konkurrencekraft til ejerne. Det skal blandt andet ske via øget brug af løsninger i cloud, opbygningen af en DevOps-organisation og flere løsninger, som både kan anvendes af bankkunde og -rådgiver.

– Helt konkret kan jeg eksempelvis nævne, at vi leverede vores første løsning, som både er bygget og hosted i cloud. Vi lancerede vores første løsning, som både anvendes af rådgiveren og bankkunden. Og vi er kommet langt på rejsen med DevOps,” siger Esben Kolind Laustrup.

Leverancer på samlebånd
Men året har naturligvis ikke kun handlet om strategi. Løsningerne til medlemsbankerne har nemlig stået i kø. Fx har Bankdata leveret en vellykket konvertering af Alm. Brand Bank til Sydbank. En ny digital mobilbank til alle pengeinstitutterne i ejerkredsen samt nedlukning af den gamle. Derudover har it-virksomheden bygget nye løsninger til boligområdet og afsluttet fællesskabets største leverance til dato, en ny platform til kapitalmarkedshandel.

– I 2022 retter vi fokus mod pengeinstitutternes digitale tilbud til erhvervskunder, og bankkundernes ønsker til mere selvbetjening.

Talenttørken lurer
– Talent er afgørende for, at vi kan indfri pengeinstitutternes digitale ambitioner. Derfor giver det panderynker, når der bliver uddannet for få it-specialister i Danmark: I 2021 skulle vi besætte 200 stillinger – eller fire gange så mange mennesker, som kommer ud af datalogistudiet på Aarhus Universitet, siger Esben Kolind Laustrup, som dog hæfter sig ved, at Bankdata er lykkedes med at lukke alle åbne stillinger.

– Jeg tror, at it-talenterne gerne vil bygge samfundskritisk IT, og det kan de hos Bankdata.

Rekrutteringsopgaven rækker også ind i 2022. Både fordi medlemspengeinstitutterne har lagt en lang ønskeseddel, men også fordi Bankdata i 2021 besluttede at lukke kontoret i Indien for i stedet at mande op herhjemme.

– Det giver os naturligvis en større rekrutteringsopgave, men den skal vi nu nok lykkes med – ligesom størstedelen af vores dygtige indiske kolleger allerede har fundet nye arbejdsgivere. De er i høj kurs.

Om Bankdata
Bankdata er en af Danmarks største it-virksomheder med +800 medarbejdere og en omsætning på 1,7 mia. kroner. Bankdatas løsninger bruges hver dag af 7.500 bankmedarbejdere, 1,5 mio. danskere og 187.000 erhvervsdrivende. Bankdata blev stiftet i 1966 og har i dag kontorer i Fredericia, Silkeborg og Aarhus.

Bankdata er ejet af otte danske pengeinstitutter; Jyske Bank, Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Skjern Bank, Djurslands bank, Nordfyns Bank og Kreditbanken.