I denne uge (d. 24.-25. juni) kommer Aurora, Aarhus Universitets forskningsskib, på besøg i Lillebælt. Det sker i forbindelse med kurset Biologisk-Fysisk Oceanografi, hvor ni udvalgte studerende fra Aarhus Universitets kandidatuddannelse i biologi skal i felten. Ombord på Aurora kommer de studerende selv til at foretage observationer af strøm, vandmasser og lagdeling med det nyeste og mest moderne måleudstyr. Endvidere vil de tage vandprøver fra de forskellige dele af vandmasserne, som efterfølgende undersøges i laboratoriet ombord på skibet.

De studerende på kurset kommer til at arbejde i en af de mest spændende dele af de danske farvande. Under overfladen i Lillebælt optræder nemlig et dramatisk strømningsfænomen, som kan vise sig at have afgørende indflydelse på hele økosystemet i og omkring Lillebælt. Fænomenet, som kaldes hydraulisk kontrol, optræder, når de lagdelte vandmasser fra Kattegat eller Østersøen bliver presset gennem den snævre del af Lillebælt. Dermed sker der en meget kraftig blanding af vandmasserne og transport af næringsrigt bundvand til den øvre del af vandsøjlen, hvor der er masser af lys. Her giver næringssaltene anledning til en kraftig vækst af fyto- og zooplankton, de bittesmå planter og dyr i havet som er grundlaget for hele fødekæden. Dette medfører en forøget vækst af de mange fiskearter i Lillebælt og er muligvis forklaringen på, at der lokalt er en stor bestand af marsvin.

Det kan meget vel vise sig, at de målinger, som de studerende laver ombord på Aurora, kan bidrage til nye og spændende forskningsresultater om forholdene i Lillebælt. Det skyldes, at selvom hydraulisk kontrol er et velkendt fænomen fra dels teoretiske studier, dels laboratorieforsøg, er det langtfra velbeskrevet og forstået, når det foregår i naturen. Det skyldes bl.a. friktion og blanding mellem vandmasserne samt jordens rotation. Faktisk er Lillebælt et af de få steder i verden, hvor man hidtil har påvist hydraulisk kontrol med tydelighed. De forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som står for undervisningen ombord på Aurora, har først for få år siden opdaget, at fænomenet optræder i Lillebælt. Der venter et stort arbejde med at beskrive og forstå fuldt ud, dels hvor ofte hydraulisk kontrol optræder i Lillebælt, dels hvilken betydning fænomenet har for økosystemet, herunder bestande af såvel fisk som marsvin.

Derfor er Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) begyndt at arbejde tæt sammen med Naturpark Lillebælt, et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner, om at etablere et stort projekt i Lillebælt. Projektet kommer til at omfatte forskning, undervisning og formidling, og det har bl.a. til formål at øge interessen for de spændende naturforhold i Lillebælt hos både lokalbefolkning og turister, lave naturforbedrende tiltag samt skabe et bæredygtigt fiskeri. Projektet forventes endvidere at få deltagelse af lang række lokale skoler, organisationer og foreninger.

I dagtimerne vil Aurora sejle på strækningen mellem Tragten i nord og Bredningen i syd. Onsdag og torsdag aften d. 24. og 25. juni vil Aurora ligge ved Vestkajen i Fredericia.

Man kan holde sig opdateret om Auroras færden ved at følge med på skibets Twitter-profil på denne adresse: http://twitter.com/rvaurora