BNP kan vokse ét procentpoint mindre og beskæftigelsen være 13.500 personer mindre på grund af stigende energipriser og krig, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stigende energipriser og øget usikkerhed om fremtiden som følge af den russiske invasion i Ukraine medfører lavere vækst og færre beskæftigede end ellers.

Sådan lyder konklusionen i ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har foretaget en konsekvensberegning i den makroøkonomiske model ADAM, som blandt andet også Finansministeriet benytter.

Beregningen viser, at de stigende energipriser og krigen vil betyde, at væksten i BNP vil være cirka ét procentpoint lavere i 2022 end ellers. Derudover vil beskæftigelsen være cirka 13.500 personer lavere end ellers.

– Den danske økonomi og arbejdsmarkedet er fortsat i god gænge, men de stigende energipriser og den russiske invasion af Ukraine kommer til at sætte sit aftryk, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Den russiske invasion afføder en masse usikkerhed blandt forbrugere og investorer både herhjemme og i udlandet, og det giver lavere vækst, fordi de vil være mere tilbageholdende med at bruge penge, siger Sofie Holme Andersen.

– Samtidig med krigen i Ukraine er priserne på energi steget siden efteråret. Det vil på den ene side øge virksomhedernes omkostninger, mens forbrugerne formentligt vil bruge færre penge på alt andet end energi og fødevarer, siger Sofie Holme Andersen.

– De stigende energipriser og den større usikkerhed både herhjemme og i de øvrige Europa betyder, at virksomhederne kommer til at sælge mindre. Det kan betyde, at virksomhederne ansætter færre medarbejdere, end de ellers ville have gjort, siger Sofie Holme Andersen.

Analysens hovedkonklusioner
Stigende energipriser og øget usikkerhed om fremtiden som følge af den russiske invasion medfører lavere vækst og færre beskæftigede end ellers. Beskæftigelsen vil være 13.500 personer mindre, og BNP vil vokse ét procentpoint mindre. Det viser et stød til ADAM.
Stigende energipriser øger virksomhedernes omkostninger, så de må sætte priserne op, hvilket mindsker efterspørgslen efter deres varer og tjenester. Dermed mindskes BNP og beskæftigelse.
Øget usikkerhed giver lavere vækst, da forbrugere og virksomheder vil være mere tilbageholdende med forbrug og investeringer.