De første 9 måneder af 2017 har Spar Nord tjent 799 millioner kroner efter skat, hvilket svarer til en årlig egenkapitalforrentning på 13,1 procent. Spar Nord opjusterer samtidig forventningerne til de samlede nedskrivninger for hele året til 0 kroner.

Det netop offentliggjorte regnskab fra Spar Nord viser, at banken i årets tredje kvartal har tjent 223,8 millioner kroner efter skat. Dermed ender det samlede resultat for de første 9 måneder af 2017 på 1.017 millioner kroner før skat, hvilket er 174 millioner kroner over resultatet for samme periode i 2016. Efter skat ender resultatet på 799 millioner kroner mod 690 millioner kroner året forinden, svarende til en egenkapitalforrentning på 13,1 procent.

Ifølge Direktør i Spar Nord Fredericia Torben Ploug skal resultatet ses i lyset af en styrket national økonomi, der blandt andet medvirker til at øge efterspørgslen efter udlån og investeringslysten hos kunderne:

– Tredje kvartals resultat afspejler, at vores kunder i stigende grad oplever, at deres økonomi bliver sundere, hvilket medvirker til at øge interessen blandt dem for finansiering i form af banklån og realkreditlån, siger han og fortsætter:

– Derfor er der også god grund til at være tilfreds med dette kvartals regnskab.

Den fortsatte fremgang i realkreditformidling og væksten i blandt andet nettogebyrindtægter på forsikring og betalingsformidling betyder, at Spar Nord lander et resultat på 2.377 millioner kroner i basisindtægter. Det svarer til en stigning på 59 millioner kroner, og indtægterne ender dermed på niveau med samme periode i 2016.

Renteindtægterne fortsat faldende

Til trods for det gode resultat, så bærer regnskabet også præg af stigende driftsomkostninger, der blandt andet er forbundet med den fortsatte implementering af bankens nye strategi, som blev lanceret i slutningen af 2016.

– Af regnskabet fremgår en stigning på 10 procent i omkostningerne, men her er det værd at hæfte sig ved, at banken lige nu befinder sig i en fase af strategien, hvor der investeres i vigtige tiltag blandt andet på IT-området. Derfor er det en nødvendig omkostning her og nu, men som på sigt skal give gevinst for såvel banken som kunderne, siger Torben Ploug.

Af regnskabet fremgår også, at nettorenteindtægterne faldt med 53 millioner kroner sammenholdt med samme periode sidste år, og Spar Nord ender derfor med et samlet resultat på 1.173 millioner kroner. Det til trods for, at bank- og leasingudlån i de første 9 måneder af 2017 er steget med 4 procent.

For Torben Ploug er det dog samtidig værd hæfte sig ved, at den seneste tids målinger på kundernes tilfredshed og bankernes image placerer Spar Nord højt blandt konkurrenterne:

– Det vidner om, at vi som bank – på trods af konkurrencen på markedet – lykkedes med at levere service i særklasse til vores kunder, hvilket også er noget af det, vi kommer til at arbejde endnu mere med fremadrettet, lyder det afsluttende.

Om Spar Nord

Med over 400.000 kunder, 1.557 medarbejdere og 51 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.

 

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer.