Efter at voldgiftsretten tidligere på ugen afgjorde, at der skal betales fuld løn til den forhenværende kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, ser gruppeformand Søren Larsen fra Socialdemokratiet tilbage på en svær og turbulent periode i Fredericias historie. Han holder fast i, at der ikke var noget, man kunne gøre, men ærgrer sig over de mange millioner, der er blevet brugt på sagerne.

Efter igennem flere år at have haft et tæt forhold til forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard, var det en tung oplevelse for Søren Larsen, da han kort før nytår i december 2020 sad alene på tilhørerbænken og så på, mens den gamle partikammerat var på vej ud i sit livs stormvejr, uden at nogen vidste, hvor enden var henne.

– Det var kaos. For os alle sammen. Vi vidste ikke ret meget. Men vi fik rådgivning fra advokaterne, og sagen blev fremlagt på den måde, at vi måtte skride til handling. Det betød også en afslutning på samarbejdet med vores kommunaldirektør. Vi fik også at vide, hvilke procesmæssige risici der var. Alt taget i betragtning holder jeg fast i, at vi gjorde som vi skulle, siger Søren Larsen.

Søren Larsen vil gerne citeres for, at de mange millioner kroner, der er brugt på advokater er noget møg. Dem ville han hellere have brugt på velfærd, men man stod i en situation, hvor der ikke var andre valg:

– Den proces vi har været ude i, hvor man skifter både borgmester og kommunaldirektør på samme tid, kombineret med at man har en vanvittig smal direktion, uden en stærk direktørfløj, den er dårlig. Det vi har lært af sagen er netop, at vi skal have en solid og stærk ledelse.

Efter at der er gået 20 måneder, hvor meget af tiden har handlet om genetablering af Fredericia Kommunes ledelse, har Søren Larsen tillid til forvaltningen. Som udgangspunkt ligger han vægt på, at man har de rigtige mennesker til at udføre arbejdet samt, at de har den fornødne tillid til at kunne gøre det. Hvis det modsatte viser sig at være tilfældet, bliver man nødt til at handle på det. Og det er den situation, der opstod i december 2020.

– Dertil skal man også huske på, at vi på kun en uge modtog så mange anmodninger om aktindsigt, at vi blev lagt ned. Vi valgte at gå med advokatundersøgelsen. Både for at være grundige, såvel som for at få afklaret forholdene forsvarligt, siger Søren Larsen.

Han ærgrer sig dog over, at der ikke fra statens side er et apparat, der kunne håndtere en sådan situation. Kontrolmyndigheden ligger formelt hos Ankestyrelsen, men her er man ikke umiddelbart forberedt på denne type af sag, der opstod. Men viceborgmester Søren Larsen tror, at Indenrigsministeriet har fulgt godt med i Fredericia-sagerne, og at der også af den vej er blevet lært noget:

– En så speciel situation tror jeg ikke, man har set før. Naturligvis mener jeg ikke, at vi som kommune har haft det godt med at skulle finde så mange penge til en advokatundersøgelse. Jeg vil bare gerne understrege, at der ikke var alternativer. Det kan, der komme i fremtiden. Vi er brandærgerlige over omkostningerne, men nu ser det ud til, at der er sat et punktum for sagerne. Det kan også komme til at betyde meget for vores situation i dagligdagen, så vi kan fokusere på at udvikle Fredericia. Der er ingen tvivl om, at de første 20 måneder af Steen Wrists tid som borgmester, har været meget præget af det oprydningsarbejde, slår Søren Larsen fast.

Men han ønsker også, at de implicerede får mulighed for at komme videre med deres liv:

– Det har været svært for dem. Jeg har selv haft det svært, fordi jeg har arbejdet tæt sammen med Jacob i mange år. Det har ikke været rart. Men de skal også kunne leve deres liv nu. Jeg håber, at det her er et punktum for dem.