Fire virksomheder går sammen med Aarhus Universitet i gang med at nyttiggøre spildevandsslam som grønnere brændstof til transportsektoren. Crossbridge Energy A/S, Fredericia Spildevand & Energi, Circlia Nordic og Krüger A/S vil således producere, motorteste og afprøve brændstoffet i praksis i projektet Sludge2Fuel. Energistyrelsens EUDP program støtter projektet. Testproduktion forventes i løbet af 2022.

Tung transport står foran en grøn omstilling inden for de kommende år i kampen for at reducere CO2-udledningerne. I dag er mulighederne for at vælge mere bæredygtige brændstoffer begrænsede, men det kan der ændres på ved at gøre spildevandsslam til brændstof.

Det er det Sludge2Fuel projektet vil teste. Sammen vil Crossbridge Energy A/S, Fredericia Spildevand & Energi, Circlia Nordic, Krüger og Aarhus Universitet nemlig etablere et demonstrationsanlæg baseret på HTL-teknologi udviklet af Circlia Nordic hos Fredericia Spildevand & Energi, hvor spildevandsslam skal oparbejdes til en oliebase, som skal raffineres på Crossbridge Energy A/S raffinaderiet i Fredericia.

– Det er et foretagende, der har været på vej igennem noget tid, hvor forskellige aktører har set en god mulighed i at gå sammen og bruge vores forskellige indgangsvinkler til at få noget godt ud af det. Der er et stort behov for brændstoffer, og det her er en alternativ måde til at gøre transporten grønnere, siger pressechef for Crossbridge Energy A/S, Torben Øllegaard Sørensen.

Teknologien skal udvikles sammen med Circlia Nordic, Krüger og Aarhus Universitet og hensigten er, at man producerer op mod 5000 m3 brændstof på baggrund af en bioråolie udvundet af spildevandsslam. Anlægget vil blive integreret på Fredericia Centralrenseanlæg med procesekspertise fra Krüger og Aarhus Universitet. Brændstoffet skal også gennem motortest.

– Ved at udnytte en restfraktion som spildesvandsslam vil vi kunne gøre den tunge transport mere bæredygtig samtidig med, at vi udnytter en affaldsressource. Crossbridge Energy A/S raffinaderiet har allerede testet at raffinere andre former for råolie i vores anlæg. Ved at gå sammen og bidrage med alle projekterdeltageres know-how og tekniske muligheder kan vi afprøve tingene i praksis, siger Technology Manager Kristen Kristensen fra Crossbridge Energy A/S. Han har påtaget sig rollen som projektleder for Sludge2Fuel.

HTL-teknologien er langt fremme i Danmark, og med støtten fra EUDP er der nu mulighed for at afprøve denne teknologi til at omdanne et affaldsprodukt som spildevandsslam til mere bæredygtigt brændstof til transportsektoren.

– Det handler om at teste det i praksis og dokumentere, at det kan sig gøre, at det bliver til diesel. Målet er at lave 160-170 tankbiler, som skal motortestes, før det kan bruges. Det er et spændende projekt, og folk er opmærksomme på det her. Vi bliver også støttet af en rigtig stor fond (EUDP), siger pressechef for Crossbridge Energy A/S.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

I dag bliver spildevandsslam især brændt af eller spredt på landbrugsjord, mens en del deponeres.

Faktaboks Sludge2Fuel:

Projektperiode: 1. september 2021 – 31. august 2024

Samlet budget: 34,9 mio Dkr

Støttebeløb fra EUDP: 19,4 mio Dkr

Projektleder: Crossbridge Energy A/S ved Technology Manager Kristen Kristensen.

Projektdeltagere:

Crossbridge Energy A/S,

Fredericia Spildevand & Energi,

Circlia Nordic Aps

Krüger A/S

Aarhus Universitet

Skriv en kommentar