Karsten Byrgesen, spidskandidat til Regionsrådet (RV21) og spidskandidat til byrådsvalget for Nye Borgerlige (KV21).

Havet trues af uansvarlighed fra både myndigheder og spekulanter.

Koldings ”SLAM-GATE” sag handler om udledning af 360.000 kubikmeter forurenet og stærkt gødende slam. Slam som Kolding vil droppe i et i forvejen presset Lillebælt. Det svarer til at smide sit affald ud af vinduet.

Forleden skrev den flittige og vedholdende debattør Hr. Rolf Jensen (RJ), Fredericia om kvælstof (Nitrogen). Landbruget – vores fælles producent af fødevarer – skældes som hovedregel ud for at være skyld i netop udledning af kvælstof. Men der er rigtig mange andre kilder, som RJ rigtigt anfører. Udledning af spildevand der urenset eller delvist renset ledes ud i vores farvande er et stort og måske det største problem.

Salg af handelsgødning i 2017/18 androg 304159 tons. Gødningen indeholder stoffer som nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, svovl, bor, jern og kobber (kilde: Landbrugsstyrelsens statistik udg. i 2020). Mængden af havneslammet fra Kolding indeholder varianter af samme stoffer. Det er altså stærkt gødende, og indeholder alt det som Lillebælt ikke har brug for. SLAMGATE sagen handler om at smide 360000 kubikmeter eller ca. 432000 tons gødning direkte i havet. Det er en standard procedure som Miljøstyrelsen blåstempler. Ikke mærkeligt, at indre danske vande lider af plante- og fiske død forårsaget af gift og medførende iltsvind.

Det kvælstofholdige Kolding slam som nu står til at blive dumpet i Lillebælt svarer altså (i forhold til tons gødning) til 1,42 gange den samlede mængde gødning der blev anvendt i Danmark i 2017/18. Hertil kommer spildevand og naturens egen tilførelse af næringsstoffer. Ifølge professor Stiig Markager (Århus UNI) er det netop udledning af kvælstof og fosfor i havene, der er den indirekte årsag til iltsvind og fiskedød. Også OECD peger på ”dårlig vandkvalitet langs kysterne og nævner som en ud af seks anbefalinger at Danmark bør opstille mål og delmål for naturen”.

Det er vildt skræmmende, og det gør sagen til en SLAMGATE sag, der bør vække alle fornuftige mennesker, der aktivt vil værne om vores miljø.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer