To lokale virksomheder håber på, at eleverne fra 5.e på Ullerup Bæk Skolen har nye og vilde idéer til, hvordan man kan sikre fremtidens byer mod terrorangreb.

Beboerne i New York, London og Paris har alle prøvet det: At blive ramt af et terrorangreb – midt i byerne, hvor livet leves. Heldigvis er terroren ikke kommet til Fredericia. Men ikke desto mindre, er det præcis det scenarie, skoleeleverne i 5.e på Ullerup Bæk Skolen er begyndt at tænke over dette efterår. Skolen og klassen har nemlig indledt et samarbejde med de to lokale virksomheder VEKSØ A/S og 3Tech om at udvikle nye idéer til, hvordan man sikrer byrummet mod at blive mål for terrorangreb.

”Vi tror på, at skoleeleverne er gode til at få vilde nye idéer, som vi ikke selv kan komme på. I skolealderen er de åbne og uspolerede i deres tankegang, og derfor har de mod på at udforske utraditionelle muligheder og gå andre veje. I VEKSØ vil vi gerne – sammen med eleverne – se hvor langt vi kan komme i forhold til at udvikle nye effektive måder at terrorsikre byrummet på”, siger Christian Olsen, udviklingschef hos VEKSØ A/S, der er blandt Nordens bedste til at udvikle byrumsinventar som fx bænke, cykelparkeringsanlæg og lysmaster.

Smart City og terrorsikring


Virksomheden har også de senere år udviklet en lang række projekter indenfor det, der kaldes Smart City. Det handler om, at lave intelligente løsninger, der gentænker brugen af byens rum på en ny og moderne måde – fx ved brug af IT og digitalisering.

Smart City tanken er da også en af grundstenene i det innovationsforløb om terrorsikring af byrummet, som VEKSØ A/S står bag, og som netop er blevet skudt i gang på Ullerup Bæk Skolen i slutningen af oktober. Allerede nu er eleverne i 5.e i sving med at udvikle de første spæde idéer, der skal præsenteres 21. november i VEKSØ’s showroom.

”Eleverne ser frem til at komme med interessante idéer, som måske en dag bliver til virkelighed. Vi glæder os til at være med til at udvikle byrummet og endda sikre det mod terror. Børn spørger til tider om, hvorfor de skal lære noget bestemt, eller hvad de egentlig skal bruge det til. I samarbejdet med en virksomhed, er der mulighed for at opleve, at det de laver, skal bruges af andre, og at de indgår i en større sammenhæng. Og forhåbentlig bliver flere af de unge mennesker inspireret til, hvad de har lyst til at beskæftige sig med i fremtiden”, siger Anne Dorte Lassen, der er den daglige klasselærer for 5. e. Hun forklarer, at samarbejdet med virksomhederne er en del af et to-årigt projekt, der skal gøre skoleeleverne klogere på deres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.

 

Brug for flere ingeniører

Også den lokale virksomhed 3Tech er med i samarbejdet. Virksomheden er specialister i at udvikle automatiserede maskiner, robotter og komponenter, der kan kommunikere på tværs. 3Tech er med i projektet i håbet om, at det kan være med til at gøre flere unge interesseret i ingeniørfaget:

”En ny fremskrivning fra Ingeniørforeningen viser, at danske virksomheder vil mangle 13.500 ingeniører allerede i 2020. Det er en situation, som vi selvfølgelig også er ramt af, og derfor arbejder vi for at gøre vores virksomhed og faget mere interessant for de unge. Ingeniøren og teknikere laver jo i virkeligheden alt det sjove, men de er bare rigtig dårlige til at fortælle om det. Vi håber, at samarbejdet med skoleeleverne vil få flere til at åbne øjnene for de interessante muligheder, der ligger i at arbejde med maskiner, teknik og elektronik. Kan vi få bare én ny ingeniør, teknikker eller elektriker ud af vores deltagelse, har det været en succes”, siger direktør Søren K. Pedersen fra 3Tech.

Kommuner præsenteres for den bedste idé

Når skoleeleverne har udvalgt og finpudset den bedste af alle deres idéer til, hvordan byrummet kan sikres mod terror, skal der arbejdes målrettet med både teknik, materialevalg, design, brugervenlighed og branding. Det er målet, at få lov til at præsentere idéen for en række kommuner – herunder Fredericia – i slutningen af februar 2018.