Jeg drømmer om en velfungerende ældrepleje og om trygge boliger, der sikrer en god alderdom.

Ældre der har brug for hjælp, skal tilbydes en værdig ældrepleje, med nærvær, medbestemmelse og respekt.

Vi skal til stadighed arbejde for, at skaffe flere varme hænder til ældreplejen.

Vi skal støtte frivillige organisationer til, at hjælpe ensomme ældre ud af ensomheden og skabe spændende muligheder for samvær med andre ældre.

Frivillige sociale foreninger, udgør et vigtigt supplement i forhold til at hjælpe byens ældre borgere, udover de mere formelle tilbud fra kommunen.

Vi skal fortsat støtte opførelse af nye, trygge og spændende ældreboliger, indrettet til den tredje alder.

Fredericia skal fortsat være en god by at blive gammel i.

Med venlig hilsen
Søren Larsen

Byrådskandidat (A)
Skansevej 7
SørenLarsen.dk