Det skal være slut med gigantiske marker, der ligger som ørkener uden biodiversitet i det danske landskab. SF vil betinge landbrugsstøtten af, at landmændene gør markerne mindre ved at dele dem op med biotoper og levende hegn, der kan fungere som oaser for insekter, fugle og smådyr, hvor de kan finde gemmesteder, føde og vand.

– Den danske natur er vidunderlig. Men naturen i Danmark er, som i resten er verden, i krise. Faktisk skraber vores beskyttelse af naturen bunden i EU, hvilket i høj grad skyldes vores intensive landbrugsproduktion. Vi er nødt til at give naturen mere plads, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, SF’s gruppeformand.

Og står det til SF’s gruppeformand, så er der en god grund til at stille det krav. For ifølge Naturkapitalindekset, som Danmarks Naturfredningsforening står bag, så ligger Vejle, Fredericia og Kolding kommune langt nede.

– Vi har presset naturen alt for længe, men nu skal vi gøre noget, så naturen ikke bliver noget, man skal gå på museum for at få set. siger SF’s gruppeformand Karina Lorentzen

Naturkapitalindekset dækker over, hvor mange kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, hver kommune indeholder. Det vil sige, at jo højere rangering, jo flere steder i kommunen kan dyr og planter leve på. Her ligger Kolding kommune i bund som nr. 85 ud af 98 kommuner, mens Vejle kommune er nr. 39 og Fredericia kommune er nr. 46.

– Vi kan ikke blive ved med at vende det blinde øje til, at dyr, fugle, insekter uddør, fordi mennesker æder sig ind på deres levesteder. Det er vi nødt til at handle på. Både så borgere i Trekantsområdet har naturen at nyde og ånde i, men ikke mindst for de dyrearter, der holder til i Trekantsområdet.