Integration er et vigtigt emne for SF. Derfor var det oplagt, da jeg fik formandsposten på området at starte en proces sammen med udvalget og udvikle en konkret politik for, hvordan vi i Fredericia skal møde de flygtninge, som kommer sikre, at de bedst og hurtigst muligt bliver aktive medborgere. Et enigt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg vedtog en politik, der betyder, at sagsbehandlingen starter, inden flygtningen kommer hertil. Den kommende borger i Fredericia indkaldes til møde 14 dage før flytningen hertil. Mødet afklarer flygtningens kompetencer og kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet samt afdækker personens danskniveau. Alle praktiske forhold ordnes – boligplacering, evt. skole og daginstitutionsplacering, og flygtningen (og familien, hvis de er ankommet) kommer rundt og hilser på de steder, hvor de skal bo og leve. Det betyder, at de allerede kan aflevere børn i daginstitution og skole 24 timer efter ankomsten, og sprogskole og beskæftigelsestilbud starter efter 48 timer.

I SF tror vi på, at den hurtige indsats giver flygtninge og deres familier et godt udgangspunkt for at blive en del af den kommune – Fredericia – som de er kommet til, og jeg er glad for, at alle partier bakker op om fremgangsmåden.

Også andre hjælper flygtningene godt ind i fællesskabet – Venligboerne, Røde Kors og mange andre løfter af frivillighedens vej en stor opgave – deres imødekommenhed, omsorg og praktiske hjælp er guld værd og understøtter i høj grad integrationen. På den måde arbejder kommune og civilsamfund i samme retning til glæde for os alle sammen.