STATUS PÅ BEREDSKAB: Middelfart Kommune har nu kortlagt de adresser, der ligger indenfor de varslede 1,5-1,8 meter forhøjet vandstand, som DMI har varslet for Nordfyn og det nordlige Lillebælt. De berørte 880 grundejere har fået et brev i deres digitale indbakke med opfordring til at sikre deres ejendom, og henvisning til de gratis depoter med sand og sække, som er stillet op rundt om i kommunen. Ved Vejlby Fed er Beredskabsstyrelsen trådt til med en 250 meter flydespærre for at sikre sommerhusene mod vandmasserne.

Grundejere langs den nordvendte kyst i Middelfart Kommune skal være særligt opmærksomme på at sikre deres ejendom mod forhøjet vandstand søndag aften. Hos Middelfart Kommune har man brugt dagen på at kortlægge de berørte boligområder, give de 880 grundejere besked og køre sandsække ud. Formand for krisestaben, kommunaldirektør Steen Vinderslev fortæller:

– Vi har brugt dagen på, at risikovurdere, hvilke områder og ejendomme, der er berørt og komme i kontakt med grundejerne. Vi har opdateret hjemmeside og facebook, og skrevet ud til 880 grundejere med digital post med opfordring til at benytte de gratis sand og sække, som vi har kørt ud.

– Det er vigtigt at forebygge vand i sin ejendom, men det er endnu vigtigere at passe på sig selv. Så det er nu man skal lægge sækkene ud, inden vandet kommer. Folk skal følge DMIs varsel om at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder.

Middelfart Kommune kortlagde de risikoberørte adresser til eftermiddag, og har siden haft travlt med at gøre opmærksom på sanddepoterne og i øvrigt opfordre til at gøre brug af de gratissække, der er stillet til rådighed flere steder i kommunen.

Borgere, som får hjælp i eget hjem i de berørte områder.
Middelfart Kommune har ikke institutioner, plejehjem, bosteder eller lignende i de berørte områder, så tæt på kysten. Socialforvaltningen har i eftermiddag gennemgået listerne med borgere, der modtager hjælp i eget hjem. Her er fire borgere bosiddende i de områder, der forventes berørt af den varslede vandstigning. De er alle blevet kontaktet og tilbudt assistance, hvis de får behov for en evt. evakuering af området.

Beredskabsstyrelsen hidkaldt med flydespærre til Vejlby Fed
Sommerhusområdet ved Vejlby Fed er kun sikret med et lavere dige hen over Aulby Mølle Å. Diget blev tidligere i dag vurderet til ikke at være tilstrækkeligt højt, fortæller Lars Holmberg Frandsen fra kommunens entreprenørafdeling:

– Diget vil med stor sandsynlighed blive oversvømmet og vandet gå op gennem åen. Og hvis det sker, så kommer vandet både fra kystsiden og op gennem åen bagfra. Så har vi et helt sommerhusområde, der står under vand. Derfor har vi bedt om hjælp fra den lokale beredskabsstab og fået en flydespærre – eller watertube – kørt ind fra Horsens og Thisted.

Også ved diget i Varbjerg er der sat ekstra ind. Her er det entreprenørafdelingens rendegraver, der konstant holder diget på plads med ekstra grus.

Her kan du hente sand
Middelfart Kommune har her sidst på eftermiddagen også oprettet sanddepoter i Strib og på Gl. Havn i Middelfart. Medbring selv en skovl og vær opmærksom på at en fyldt sæk vejer mellem 20-30 kg. Der kan nu hentes grus og sække her:

Vejlby Fed:
– På hjørnet af Rigelvej og Hovkrogvej (lidt henne af vejen) ved Campingpladsen.
– På hjørnet af Orionvej og Stjernevænget.

Vejby Fed/Båring Vig:
– Pilevangsvej v/kystvejen.

Varbjerg Strand:
– På hjørnet af Varbjergvej og Feddet.

Strib:
– Ved Strandvejen 201, v/ Roklubben.

Middelfart:
– Ved Lillebæltværftet på Gl. Havn.

Vedledning til forebyggelse mod vand i din ejendom
Her finder du beredskabsstyrelsens vedledning til at forebygge mod indtrængning af vand i din ejendom:

Yderligere information
For yderligere informationer henviser vi til:
• at følge DMIs varsel på http://www.dmi.dk/vejr/services/varsler/
• at holde øje med DMIs måling af vandstanden på http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/
• holde øje med Middelfart Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk/forhøjetvandstand, som opdateres løbende med berørte adresser og vedledninger til at forebygge.
• Det er også muligt selv at gå ind og se en prognose på de enkelte områder på http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx