Det er ikke kun kommunalvalget der skal stemmes til 21. november. Der er også valg til regionsrådet. Regionsrådsvalget er ofte set som det “glemte” valg, men Fredericia Avisen samler et par af de lokale kandidater i en lille portrætserie. Denne gang har vi talt med Marianne Thomsen fra SF.

Marianne Thomsen er 60 år gammel, født og opvokset i Fredericia. Hun arbejder som gymnasielærer på HTX Lillebælt i Erritsø. Marianne er ikke helt ny i politik; hun har været valgt i Fredericia Byråd to gange – senest som stedfortræder for SF-ikonet, Jane Findahl.

SF’s Marianne Thomsen mener, at regionsrådsvalget er afgørende for den enkelte borger:

“Regionen beskæftiger sig med områder, der er meget vigtige for den enkelte borgers ve og vel – og for muligheden for at skabe sig en god tilværelse. Det gælder f.eks. sundhedsvæsnet – herunder i særdeleshed psykiatrien – og den offentlige transport samt uddannelse”

Thomsen mener, at hendes erhvervs- og politiske erfaring er en fordel i regionsrådsarbejdet:

“Jeg har et stort kendskab til sundhedsområdet samt til uddannelsesområdet, som jeg kan bidrage med, ligesom jeg har stor erfaring med at arbejde i en politisk sammenhæng fra mine år i kommunalpolitik. Jeg føler mig godt rustet til at tage fat på opgaverne”

Marianne Thomsen, SF
Marianne Thomsen er flittig gæst hos Joni Marmarita, som hun beskriver som en succeshistorie

Mærkesager

Sundhed og psykiatri er emner der betyder meget for Marianne Thomsen:

Forbedret sundhedsvæsen

“Et sundhedsvæsen, som er tæt på borgerne, og som tager hånd om ALLE borgere”

Bedre offentlig transport

“Offentlig transport, som binder hele regionen sammen, og som sikrer, at borgerne kan komme til og fra arbejde eller uddannelse, uanset hvilken del af regionen, man bor i”

Styrket indsats i psykiatrien

“En styrket indsats på psykiatriområdet, hvor samarbejdet mellem regionens behandlingspsykiatri og kommunernes socialpsykiatri styrkes, så borgeren får den nødvendige hjælp og støtte, uanset hvor i systemet, vedkommende befinder sig”

Ja/nej-runden

Alle regionsrådskandidaterne er blevet bedt om, at tage stilling til 6 udsagn om regionen. Marianne Thomsen fra SF har svaret således:

 • Ambulancernes responstid i Region Syddanmark er for lang?
  • Ja. Der er områder i regionen, hvor responstiden er for lang. Vi ønsker flere akutbiler i yderområderne
 • Der skal indføres en bødestraf, hvis man udebliver fra en tid på sygehuset?
  • Nej, men udeblivelse uden afbud er ikke OK. Vi skal bruge SMS-påmindelser og i videst muligt omfang give borgerne mulighed for selv at have indflydelse på, hvilken tid, de får. Det er mere forpligtende og nemmere at huske for borgerne
 • Der er læger nok i yderområderne?
  • Nej. Vi skal finde nye måder at sikre læger nok til yderområderne og til hele regionen
 • Den kollektive trafik i Region Syddanmark er underfinansieret?
  • Ja
 • Psykiatrien skal have tilført flere penge?
  • Ja
 • Regionerne skal afskaffes?
  • Nej