Det er ikke kun kommunalvalget der skal stemmes til 21. november. Der er også valg til regionsrådet. Regionsrådsvalget er ofte set som det “glemte” valg, men Fredericia Avisen samler et par af de lokale kandidater i en lille portrætserie. Den anden kandidat vi har talt med, er Bjørn Medom fra Socialdemokratiet.

Bjørn Medom er 61 år gammel, født og opvokset her i Fredericia. Faktisk har Medom aldrig forladt byen. Bjørn arbejder som projektmedarbejder ved 50+ Senior Erhverv i Fredericia. Et job Medom er glad for: “Målet er at få ledige over 50 år i arbejde, og det går rigtig godt”

Medom har en længere politisk karriere bag sig. Han har været medlem af byrådet i Fredericia for Socialdemokratiet i perioden 1986-2002. Bjørn Medom har også siddet i Folketinget i perioden 2006-2008.

Det er klare visioner der har motiveret Bjørn Medom til, at stille op til regionsrådsvalget:

“Jeg vil være en skarp og insiterende stemme i regionen for Fredericia og Lillebæltområdet. Jeg vil at området skal have mere ud af regionen end man får nu. Specielt omkring sundhedshuset i Fredericia. Der har regionen været alt for træg! Derudover er jeg meget optaget af forholdene for de psykiatriske patienter og forholdene for psykisk sårbare. Her er samarbejdet med kommunerne helt afgørende og det skal sættes i fokus”

Bjørn Medom mener, at hans erfaringer er en fordel for ham:

“Mine personlige erfaringer fra sundhedssystemet – som patient og som kroniker – gør at jeg kan beslutte ud fra et 360-graders billede af området. Dertil kommer at jeg kender det regionale politiske liv fra ”neden af” som lokalpolitiker og borger, fra ”oven af” som medlem af folketingets Sundhedsudvalg og fra interessent-siden, via mit arbejde i landsforeningen Sind”

Medom: Sundhedshuset tilbud skal udvides. Jeg vil gerne måles på at der er flere regionale aktiviteter om et år
Foto: Privat

Mærkesager

Sundhed og en tæt forbindelse til borgerne er noget Bjørn Medom vil arbejde for:

Lighed i sundhed

F.eks. så har psykiatriske patienter en gennemsnitslevetid i Region Syddanmark der er 13 – 16 år kortere end ikke psykiatriske patienter.

Regionspolitik tættere på borgerne

Alle bruger regionens tilbud, ikke mindst omkring sundhed. Det er vigtigt at inddrage borgerne i arbejdet med f.eks. sundhedspolitiken – mellem valgene. Min indsats vil være at gøre borgerne til politik-udviklere indenfor sundhed, psykiatri, miljø og erhvervsudvikling.

Fredericia, Middelfart og Lillebælts stemme…

Jeg vil at Fredericia og Lillebælt-regionen skal stå skarpere i Region Syddanmark. Området skal have mere positivt ud af Region Syddanmark og ikke blot lade sig ”nøje”. Fredericia og Middelfart ligger midt i regionen – trafikalt, erhvervs- og investeringsmæssigt. Det skal udnyttes – til fordel for Fredericia og Middelfart – og for hele regionen. Region Syddanmarks erhvervsudvikling skal ske ud fra visionen: Lillebælt-byen

Ja/nej-runden

Alle regionsrådskandidaterne er blevet bedt om, at tage stilling til 6 udsagn om regionen. Bjørn Medom fra Socialdemokratiet har svaret således:

 • Ambulancernes responstid i Region Syddanmark er for lang?
  • Nej, men vi skal have ordentlige for vores medarbejdere i ambulancerne
 • Der skal indføres en bødestraf, hvis man udebliver fra en tid på sygehuset?
  • Nej
 • Der er læger nok i yderområderne?
  • Nej
 • Den kollektive trafik i Region Syddanmark er underfinansieret?
  • Ja
 • Psykiatrien skal have tilført flere penge?
  • Ja
 • Regionerne skal afskaffes?
  • Nej