Tidligere på året kom regeringen med et sundhedsudspil, der satte fokus på den nære sundhed. Nu er en pulje på fire milliarder frigivet. Venstres regionsrådsmedlem Pernelle Jensen og byrådsmedlem Louis Lindholm er klar. Fredericia skal byde ind nu, slår de fast.

Det summer af liv på Fredericia Sundhedshus, folk i alle aldre kommer til og fra, imens vi tager plads i foyeren. Pernelle Jensen (V) har en ambition om, at der skal være endnu mere liv, og det kunne komme via en række nye tilbud, hvor økonomien nu kommer fra det nye sundhedsudspil.

– Vi har et godt og velfungerende sundhedshus i Fredericia, som mange bruger og er rigtig glade for, men vi vil gerne have, at der kommer flere aktiviteter i huset. Det gik jeg også til valg på, da jeg stillede op til regionsrådet. Regeringen kom med et sundhedsudspil, hvor der er en pulje på i alt fire milliarder kroner til nærhospitaler. Fredericia stod på en liste over steder, der skulle være et nærhospital. Det var glædeligt, at der stod det, fortæller Pernelle Jensen.

Sammen med Region Syddanmark skal Fredericia Kommune nu byde ind

– I den nye udgave var byerne ikke på, men derimod en pulje man kan søge ind i. Vi står naturligvis stadig på en liste, men vi skal også aktivt gøre et stykke arbejde for at få del i puljen. Det skal vi gøre sammen med regionen. Vi har haft puljen på i udvalget i Region Syddanmark. Vi har set og talt om, hvor vi er, hvad vi skal. Nu skal kommunerne tage kontakt til regionen, for at fortælle, hvad man kan byde ind med og hvad man ønsker. Vi kan eksempelvis fortælle, hvad vi forestiller os med vores sundhedshus i Fredericia. Sammen med regionen bliver vi så enige om, hvad der kan være en god ide og søger ind i puljen sammen, siger Jensen og uddyber:

– Det er nu, man skal søge. Det er ikke om to måneder. Hele Danmark kan søge ind i puljen, og dialogen med regionen starter nu. Regionen ved ikke, hvad de enkelte kommuner er interesseret i. Fredericia Sundhedshus er langt, og har mange gode tilbud. Fredericia er langt fremme, og mange ser på Fredericia, men jeg kunne godt forestille mig, at der lå et røntgentilbud i huset, en anden variation af skadeklinik, der ikke kræver et sygehus-setup, hvor man kunne hjælpe borgerne med de mindre skader.

Pernelle Jensen ønsker også flere forebyggende sundhedsindsatser, fordi hun ved, at det virker med de lokale tilbud:

– Vi ved, at det virker. Eksempelvis har vi også flere sundhedsforbyggende indsatser, blandt andet inden for ungeområdet, hvor vi har arbejdet med prævention. Vi kan se, at det har givet færre unge mødre, fordi der er et sted at gå hen. Man kan få råd. Man kunne godt tænke sig, at man samlede nogle af de tilbud her, så de lå samlet. Vi skal gøre lidt mere ud af forebyggelsen imod spiseforstyrrelser også. Det har vi ikke noget af i dag, så skal man via psykiatrien, og der er lange ventetider. Vi foreslog også i vores sundhedsudspil lokalt fra Venstre i Fredericia, at man ansatte en psykolog, der kunne arbejde med eksempelvis angst hos skoleelever, inden det blev slemt, og ligesom komme det i forkøbet, mener politikeren, der slår fast, at dialogen med regionen er alfa og omega:

– Alt er muligt. Det handler også om at lægge kommunale funktioner ind, der passer til det sundhedshus, vi har i dag, men det kræver, at vi skal i dialog med regionen. Der er mange velfungerende sundhedshuse i regionen, og der er også andre med røntgen, så jeg tænker, at funktionen passer ind i Fredericia. Vi har blodprøvetagning og mammografiscreening allerede, så det kunne passe godt ind, at borgerne kunne komme hertil. Nærhed i sundhedssystemet er noget af det, som borgerne også taler meget om. Det er en stor kvalitet i sig selv, at borgerne ikke skal flytte sig langt for at komme til deres sundhedstilbud.

Nu skal kræfterne samles i Fredericia, mener Pernelle Jensen.

– Vi skal hjælpe borgerne, så vi får den nærhed og så mange tilbud som muligt i Fredericia, som vi kan få. Jeg vil derfor opfordre formanden for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune (Connie Maybrith Jørgensen red.) til at indkalde den gruppe, der hedder styregruppen for Sundhedshuset.

Venstres byrådsmedlem Louis Lindholm arbejder til dagligt i sundhedshuset, og han glæder sig over muligheden for nye tilbud. Det betyder noget for borgerne, fortæller han.

– Vi har travlt. Jeg tænkte omgående, da Pernelle Jensen gjorde mig opmærksom på muligheden her, at vi skal gøre noget. I mit arbejde på frivilligcentret sidder jeg til dagligt her på sundhedshuset, og jeg har været med her siden, man besluttede at etablere det. Jeg har siddet i udvalget hernede, hvor vi har fulgt og arbejdet med projektet. Vi har haft en tæt dialog med borgerne heroppe, og det er sådan, at når man har fuldt udbygget sundhedshuset, så har man estimeret, at der vil komme over 2000 borgere i huset om dagen, fortæller Louis Lindholm.

Borgerne nyder godt af sundhedshuset, og det skal fortsætte:

– Borgerne fortæller, at de er glade ved huset, men savner en række tilbud. De nævner røntgen, skadeklinik, men også vagtlægen. Det skal kombineres, og vi skal spille ind med denne vigtige viden om borgernes ønske. Det betyder noget, at borgerne kan gå til læge, hente deres medicin i samme hus og gå i varmtvandsbassinet bagefter, hvis de måtte have brug for dette. Man kan klare sin sundhed et sted. Der er massevis af muligheder i huset endnu, siger Lindholm og fortsætter:

– Jeg er stensikker på, at forhindringen ved at skulle køres af nogen, tage et tog og generelt transportere sig til et sundhedstilbud kontra at kunne gå til det, eller tage bussen direkte til døren i den by, hvor man bor, der vil nærheden gøre en positiv forskel. Det nære sundhedsvæsen giver livskvalitet. Når tilbud er tæt på, så kommer folk. Sundhed langt væk får luften til at gå ud af ballonen. Jeg vil derfor bede om at dette emne og puljen kommer på dagsorden i udvalget, hvor jeg selv sidder.

– Vi skal ikke for sent i gang. Vi skal gribe bolden nu. Vinduet er ved at lukke, og man har ikke drøftet det i udvalget i Fredericia endnu, så Fredericia skal i gang, slutter Pernelle Jensen.