Biodiversitetsprojekter åbner nu med ansøgningsfristen mandag den 4. april 2022. Har du idéen til et godt projekt, der gavner biodiversiteten, men mangler økonomien til kunne komme i gang? Så har du nu muligheden for at søge medfinansiering.

Middelfart Kommune gentager succesen fra sidste år med en biodiversitetspulje til private, foreninger og firmaer – og nu med 150.000 kr. i puljen.

Du kan søge om op til 75 % dækning af dine udgifter og maksimalt 25.000 kr.

Dit projekt skal understøtte Middelfart Kommunes biodiversitetsstrategi og deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. For at det kan blive godkendt, skal projektet desuden opfylde følgende krav:

  1. Det må ikke være udført eller igangsat
  2. Det, du søger om skal kunne udføres, dokumenteres og faktureres senest 1. dec. 2022
  3. Øget biodiversitet skal være det primære formål. Dette betyder også at ændring fra én naturtype til en anden, ikke nødvendigvis opfylder formålet. En gammel tilgroet have kan fx have mindst lige så stor biodiversitet, som nyanlagte blomsterbede.
  4. Der kan ikke tildeles midler til projekter, der kan opnå tilskud fra andre tilskudsordninger eller projekter, der har til formål at opfylde gældende lov og regler.

Læs mere om puljen her:

https://natur.middelfart.dk/Biodiversitet/Biodiversitetspuljen