Til kommunalvalget i Fredericia er der 87 kandidater. I en lille portrætserie sætter vi fokus på et par af kandidaterne. Denne gang bringer vi et portræt af nr. 6 for Socialdemokratiet, Turan Savas.

Turan Savas er 49 år gammel, og født i Tyrkiet. Turan har boet stort set hele sit liv i Danmark, og er i dag gidt med Anette. Sammen har parret 4 børn.

Turans dagligdag foregår på A. Espersen (tidligere Rahbek fisk), hvor han er fællestillidsmand – noget der kræver sin mand i disse dage. A. Espersen lukker fabrikken i Fredericia og flytter den til Polen. Derfor ligger Turan Savas mange timer i, at hjælpe sine kollegaer med at efteruddanne sig, så de har de bedst mulige kompetencer til at finde et nyt job.

 

Turan Savas i sine vante omgivelser på jobbet
Foto: Privat

Turan Savas er et kendt ansigt i Fredericia og i fredericiansk politik. Han har været valgt i byrådet tre gange, og beskriver sig selv som en loyal socialdemokrat. Turan har altid taget imod de politiske poster han har fået, og har engageret sig meget i dem.

Savas blev spurgt, hvorfor han igen stillede op til byrådet:

“Jeg stiller op for 4. gang for at, 7 procent af byens borger er med etnisk baggrund end dansk og jeg mener at det er på sin plads med en repræsentant fra dem i byrådet. Sådan en repræsentant kunne være med til at give byrådet et mere nuanceret billede. I stillingtagen kunne repræsentanten være med til at give byrådet en større relevant viden om de forskellige kulturer der trives i vores by”

Der bliver delt mange røde roser ud
Foto: Privat

Mærkesager:

Alle kandidaterne i denne portrætserie fik til opgave at udvælge lige netop de 3 vigtigste mærkesager. Turan Savas fra Socialdemokratiet har udvalgt følgende tre:

Bedre integration

 

 

“Med min etniske baggrund, kender jeg mange flygtninge og indvandre der har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked, så de kan være selvforsøgende.

Efter som det lykkedes for min store familie at være selvforsørgende og mine søskende har fået sig en uddannelse efter og efterfølgende fast arbejde, sætter jeg et stort spørgsmålstegn ved de store integrationsproblemer i landet og i byen.

Jeg vil gøre en indsats for at, byens etniske borger tager en del af ansvaret på deres skulder. Det kan jeg kun gøre ved at bevise over for de andre at jeg selv tager ansvar. Det mener jeg at, jeg selv har gjort det godt. Jeg er meget aktiv i det politiske, faglige og i det frivillige arbejde. Med mit engagement, håber jeg på at bane vejen for vores etniske borgere”

Bedre efteruddannelse

“I Fredericia er der mange arbejdspladser, desværre er det folk fra andre kommune der ansat på de mange stillinger. Derfor er det meget vigtig for mig at, vores ledige borgere bliver efteruddannet til at kunne bestride de pladser”

Uddannelse til alle

“Det er et must at, alle vores unge får sig en uddannelse. Der for skal der sattes alt ind for at der kan skabes elev og lærepladser. Børnene er dem der skal bære fremtidens byrder. Derfor skal de have det bedste rammer for deres uddannelse. Vores skoler skal kunne rumme alle slags børn, hvor de få en god grunduddannelse som de kan bygge vider på. Lærerne skal have de bedste betingelser for at uddanne vores børn og unge”

Ja/nej-runden

Sidst, men ikke mindst, skal kandidaterne prøve kræfter med en simpel ja/nej-runde på 5 spørgsmål.

 • Kommunens ældre skal have bedre forhold?
  • “Ja, vi skal arbejde for, at vores ældre får den omsorg de efterspørger”
 • Kommuneskatten skal sænkes?
  • “Både og – der er ingen grund til at kræve mere end nødvendigt”
 • Der skal fokuseres mere på affaldssortering?
  • “Ja, alle ressourcer skal bruges – også affald”
 • Der skal investeres mere i kultur?
  • “Ja, kulturen skal prioriteres højt”
 • Kommunen skal gøre mere for at tiltrække virksomheder?
  • “Ja, vækst er afgørende for fremtiden”

Følg med på Fredericia Avisen for flere portrætter af de lokale kandidater.