Til kommunalvalget i Fredericia er der 87 kandidater. I en lille portrætserie sætter vi fokus på et par af kandidaterne. Denne gang bringer vi et portræt af nr. 19 for Socialdemokratiet, Hans Martin Brøndum.

Hans Martin Brøndum er 58 år gammel og tilflytter til Fredericia. Hans Martin flyttede med sin kone Jane til Fredericia i 2005, hvor de bosatte sig i Erritsø. Hans Martin er blevet meget glad for byen og er blevet et stort aktiv for Erritsø Tennisklub, hvor han er formand, træner og spiller.

Til dagligt arbejder Hans Martin Brøndum som økonomichef i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, hvor de arbejder med efteruddannelse af kommunalt ansatte.

Hans Martin går, ligesom resten af Socialdemokratiet, til valg med sloganet “Sammen om Fredericia”. Et slogan der henviser til den måde byrådet har været ledet de sidste 4 år, og man ønsker at lede dem de næste 4 år. Der har været et bredt samarbejde, hvor alle partier har haft stor indflydelse.

Mærkesager:

Alle kandidaterne i denne portrætserie fik til opgave at udvælge lige netop de 3 vigtigste mærkesager. Hans Martin Brøndum fra Socialdemokratiet har udvalgt følgende tre:

Mere støtte og fokus til idræt og foreninger

“Vi skal bruge mere på idræt og foreninger. Fredericia ligger lavt på landsplan i idræts-investeringer. Idræt gavner børn og unges trivsel og læring, det er sundt og giver socialt sammenhold. Ældre holder sig aktive ved motion og idræt. Det kan betale sig!”

Alle unge skal sikres uddannelse og job

“Alle unge skal sikres uddannelse og job. For den enkeltes skyld og for fællesskabets skyld. Det er megadyrt og menneskeligt tragisk at forspilde unges muligheder. Idræt, skoler, foreninger, forældre, kommunen skal spille systematisk sammen om at hjælpe udfordrede unge. Familien skal som sådan også hjælpes. Mentorer for unge med udfordringer er et konkret værktøj”

Danmarks bedste folkeskole

“Fredericia skal udvikle landets bedste folkeskole. Vi skal satse endnu mere på folkeskolen som arnestedet for trivsel, læring, fællesskab, sociale kompetencer. Det kræver endnu flere midler – og den investering kommer mangefold igen!” 

Ja/nej-runden

Sidst, men ikke mindst, skal kandidaterne prøve kræfter med en simpel ja/nej-runde på 5 spørgsmål.

 • Kommunens ældre skal have bedre forhold?
  • “Ja, vi kan gøre det endnu bedre end vi allerede gør det”
 • Kommuneskatten skal sænkes?
  • “Nej, velfærd er min klar førsteprioritet”
 • Der skal fokuseres mere på affaldssortering?
  • “Ja – selvfølgelig! Bæredygtighed og klima er fremtiden – og så er der god forretning i det”
 • Der skal investeres mere i kultur?
  • “Nej, Fredericia ligger allerede meget højt her. Fredericiansk idræt trænger mere!”
 • Kommunen skal gøre mere for at tiltrække virksomheder?
  • “Ja, helt sikkert. Nye virksomheder er altafgørende for, at velfærden for alle kan øges yderligere”

Følg med på Fredericia Avisen for flere portrætter af de lokale kandidater.