Til kommunalvalget i Fredericia er der 87 kandidater. I en lille portrætserie sætter vi fokus på et par af kandidaterne. Denne gang bringer vi et portræt af nr. 3 for Venstre, Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen er født og opvokset i Fredericia, og har – med undtagelse af 4 år i England – boet i byen hele hendes liv. Til dagligt arbejder Pernelle i udenrigsministeriet, hvor hun er koncernindkøbskoordinator. Hun har været ansat i udenrigsministeriet i 9 år, hvor hun kom til efter et job som indkøber i en privat virksomhed.

Jensen er ikke ny i lokalpolitikken i Fredericia. Hun har et imponerende CV, der dækker poster som gruppeformand for Venstre, formand for uddannelsesudvalget og næstformand og børne- og ungdomsudvalget. Alle disse poster har Pernelle opnået på de blot to perioder hun har siddet i byrådet.

Pernelle Jensen sponsorede sammen med Christian Jørgensen håndbold med FHK.
Foto: Privat

Pernelle Jensen brænder for at udvikle og skabe vækst i byen:

Jeg vil gerne have indflydelse på det samfund, vi lever i og påvirke beslutningerne i den rigtige retning. Jeg brænder således for at udvikle og skabe vækst i vores by. Et arbejde, som vi er godt i gang med, og som jeg gerne vil fortsætte, derfor stiller jeg op til en periode mere”

Hun fortsætter:

”Der er blevet skabt nogle markante resultater på de områder – uddannelser og erhverv – som jeg har stået i spidsen for i denne byrådsperiode. Vi er således rigtig godt på vej, men der er mange flere potentialer derude, så derfor vil jeg også fremadrettet prioritere disse områder”

Der blev delt peanuts ud til Fredericianerne på J-Dag.
Foto: Privat

Mærkesager:

Alle kandidaterne i denne portrætserie fik til opgave at udvælge lige netop de 3 vigtigste mærkesager. Pernelle Jensen fra Venstre har udvalgt følgende tre:

Uddannelser

Som formand for Uddannelsesudvalget har jeg arbejdet med at udvikle vores by ved at tiltrække nye uddannelser og videreudvikle de uddannelser, som vi allerede har i byen, så det matcher erhvervslivets behov for arbejdskraft og de unges efterspørgsel. Jeg vil gerne gøre det muligt for vores unge at blive boende i Fredericia samtidig med, at de uddanner sig i byen.

Vi er først lige startet med at arbejde med uddannelsesområdet på den her måde, og der er mange flere potentialer derude, så det arbejde vil jeg fortsat prioritere. Det gavner både virksomhederne, de unge mennesker og byen som helhed.

Børn og unge

Vi har haft meget fokus på børn og unge med særlige behov – som udgør ca. 20 procent – og det skal vi også fortsat have. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi fokuserer på de 80 procent, så vi også skaber gode oplevelser i folkeskolen for alle dem, der ikke har særlige behov. Derudover at vi har fokus på børn og unge med særlige talenter, så de får mulighed for at udvikle og styrke deres talenter, herunder at der er tilbud til de bogligt stærke elever i folkeskolen. Det vil jeg også fremadrettet have fokus på.

Vækst

Som formand for Erhvervskontaktudvalget stod jeg i spidsen for at skabe et bedre samarbejde med byens erhvervsliv og bedre rammevilkår for virksomhederne. Løsningen herpå blev ‘Business Fredericia’, som blev til i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Det vil jeg også fremadrettet have fokus på. Det er vigtigt, fordi det giver virksomhederne mulighed for at vækste, det tiltrækker nye virksomheder og forhåbentlig dermed også nye borgere til byen.

Ja/nej-runden

Sidst, men ikke mindst, skal kandidaterne prøve kræfter med en simpel ja/nej-runde på 5 spørgsmål.

 • Kommunens ældre skal have bedre forhold?
  • “Ja”
 • Kommuneskatten skal sænkes?
  • “Ja, når der er økonomisk råderum til det”
 • Der skal fokuseres mere på affaldssortering?
  • “Nej”
 • Der skal investeres mere i kultur?
  • “Nej, vi investerer i forvejen meget i kultur”
 • Kommunen skal gøre mere for at tiltrække virksomheder?
  • “Ja, vi skal hele tiden have fokus på, hvilke tiltag vi kan lave for at gøre Fredericia endnu mere erhvervsvenlig”

Følg med på Fredericia Avisen for flere portrætter af de lokale kandidater.