Brian Hansen og Peder Hvejsel inviterede i dag til en snak om et område, de påpeger, der kunne være mere fokus på, nemlig at mange ordblinde, skrive-læsehæmmede, samt tosprogede borgere, der måske kan tale dansk, men ikke læse dansk kan få bedre tilgængelighed i forbindelse med deres kontakt til det offentlige og i øvrigt generelt.

Peder og Brian er enige om at systemet, både det offentlige og det private, ikke er udstyret med de rette hjælpemidler til at hjælpe den del af befolkningen, der har svært ved at læse eller skrive. Brian fortalte, at der faktisk er 15,7% af den danske befolkning der har vanskeligt ved at læse og skrive, der er hele 570.000 mennesker i den arbejdsduelige alder, der har denne store udfordring. Brian har haft en god dialog med Ordblindeforeningen i Danmark, da han selv er ordblind, og de er meget glade for, at der kan blive sat politisk fokus på dette skjulte eller glemte handicap.

Peder nævnte, at han fandt det relevant for hele regionen og han er blevet opmærksom på, at det er et meget større problem end han først havde antaget, blandt andet i sygehussektoren, hvor der jo grundet lægemangel er mange udenlandske læger ansat, mange af dem kan naturligvis tale rimeligt dansk, men der er stadigvæk borgere og måske kollegaer, der måske ikke helt forstår dem, her kunne man sagtens give dem nogle værktøjer til eksempelvis oplæsning, der kunne hjælpe, det er noget, der bør arbejdes med fra vores side i regionen, derfor støtter jeg også op om dette budskab. “Jeg har ærlig talt aldrig selv tænkt så meget over det, men Brian og jeg har haft en god dialog om det og nu er jeg blevet opmærksom på det. Jeg arbejder med teknologi til dagligt, for tre år siden var teknologien ikke så god, at det kunne implementeres fornuftigt, men det er den i dag, så nu kan vi gøre noget ved det også i regionen”, sagde Peder Hvejsel.

Brian supplerede:”Vi mangler virkelig den her funktion rundt omkring i det daglige, eksempelvis er der mange, der måske på forhånd bliver triste, hvis de skal udfylde et skema, mange kan ikke læse de ting, der kommer på deres e-boks,  værktøjerne findes allerede nu, det ville gøre livet så meget lettere for mange, hvis der eksempelvis var mulighed for oplæsning af de breve, der kommer, det vil bidrage til bedre kommunikation mellem det offentlige og borgeren, det vil også bidrage til bedre integration, da mange af de misforståelser, der opstår typisk er fordi, at selv om man kan tale dansk, har man måske endnu ikke fået lært at læse dansk. Derudover vil dem med læse-skrivevanskeligheder ikke føle sig udenfor.

Både Brian og Peder håber på, at der kan komme mere fokus på dette så mange flere kan føle sig som en mere ligeværdig del af samfundet til gavn for alle.