Bilisterne skal være ekstra opmærksomme på landbrugskøretøjer på vejene lige nu, hvor mange landmænd kører til og fra deres marker for at høste efterårsafgrøder og pløje. På ti år har traktorer været involveret i 700 ulykker med personskade i trafikke

“Traktor og bil i alvorlig ulykke”. Den overskrift har man kunne læse alt for mange gange de seneste år. Når en bil og en traktor kolliderer, er ulykkerne ofte meget alvorlige.

Lige nu har landmænd i hele landet travlt med at køre til og fra deres marker, da høsten af majs og roer er på sit højeste. Det øger risikoen for ulykker på vejene, når landbrugskøretøjerne for at komme til og fra markerne bevæger sig ud på de offentlige veje, hvor de kører markant langsommere end den øvrige trafik.

Fra 2005-2016 er der sket 700 alvorlige trafikulykker på vejene med traktorer, mejetærskere o. lign, hvor personer er kommet til skade, viser tal fra Vejdirektoratet (se ulykkestal per politikreds til sidst i pressemeddelelsen). Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har for nylig offentliggjort en rapport, hvor de har analyseret 25 af de voldsomme traktorulykker.

– Skaderne bliver voldsomme, når en bil kører ind i en traktor. Andelen af dræbte er næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker, fordi traktorer ikke er bygget lige så kollissionsvenligt, som biler er. Det er vigtigt, at både landmænd og bilister bliver bedre til at undgå de her ulykker, siger Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Flere bilister kørte for stærkt

Der er flere forklaringer på, hvorfor ulykkerne sker. En del trafikulykker skyldes, at bilister og traktorførere ikke orienterer sig godt nok. Men bilernes fart spiller også en stor rolle.
Undersøgelsen fra Havarikommissionen slår fast, at næsten halvdelen af de undersøgte ulykker kunne være undgået, hvis bilisterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller havde kørt efter forholdene.

– Hastighedsovertrædelser spiller en afgørende rolle for trafiksikkerheden. Traktorernes lave fart og bilisternes alt for høje fart er en farlig kombinationen. Bilisterne risikerer at opdage traktorerne for sent, og det kan betyde, at de ikke kan nå at bremse eller undvige. Når bilisterne kører for stærkt, har traktorførerne også svært ved at vurdere, om de kan nå at svinge ud eller dreje, før en bil nærmer sig, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd til bilister:

Overhold fartgrænsen.
Vær opmærksom på langsomtkørende traktorer (orange trekant betyder langsomtkørende køretøj).
Vær opmærksom på venstresvingende traktorer på landevejene.
Vær opmærksom på landbrugskøretøjer der skal ud fra ejendom, mark eller sidevej.

Gode råd til traktorførere:

Tænd det gule rotorblink, når du kører på offentlig vej.
Aktiver blinklyset 100 meter før venstresving på landevej, så bilisterne i god tid kan se, hvad du vil.
Orienter dig bagud lige inden venstresving, så du kan nå at stoppe, hvis biler eller motorcykler er ved at overhale.

Fakta: Ulykker med personskade hvor en traktor eller et motorredskab er involveret, 2005-2016 (kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik) per politikreds:

Nordjylland: 106.
Østjylland: 63.
Midt- og Vestjylland: 151.
Sydøstjylland: 49.
Syd- og Sønderjylland: 118.
Fyn: 66.
Sydsjælland og Lolland-Falster: 61.
Midt- og Vestsjælland: 23.
Nordsjælland: 21.
Københavns Vestegn: 8.
København: 27.
Bornholm: 7.

I alt: 700.