Der skal i højere grad skal sættes tidligere ind i forhold til vores forebyggende indsatser. Det gør sig særligt gældende på sundheds- og ældreområdet, hvor flere og flere borgere hhv. udvikler livsstilssygdomme og rammes af blandt andet ensomhed. I Venstre vil vi – i samarbejde med de frivillige foreninger og patientforeningerne – blive bedre til at forebygge og forebygge tidligere end vi gør i dag, skriver Venstre i Fredericia i en pressemeddelse.

Venstre foreslår at styrke det store engagement, der i forvejen er i de frivillige foreninger og patientforeningerne ved at formalisere samarbejdet, så det både understøtter det fantastiske arbejde, som foreningerne gør i forvejen og så der bliver bedre mulighed for at udvikle indsatserne i fælleskab. Helt konkret foreslår partiet, at der indgås partnerskabsaftaler med relevante foreninger, som har lyst til at bidrage på denne måde.

“De frivillige kan noget helt særligt, som kommunen ikke kan. De kan f.eks. danne personlige relationer til den enkelte borger på en helt anden måde, som kan være afgørende for at hjælpe borgeren på vej. Det har stor værdi for den enkelte såvel som for kommunen, og det vil vi gerne støtte op om”, siger Frances O’ Donovan.

Hun fortsætter, “foreningerne har en masse erfaringer og viden, som kommunen i den grad kan bringe i spil i forhold til de forebyggende indsatser, og de har en anden indgangsvinkel til borgeren, som gør at de ofte kan spotte udfordringerne langt hurtigere end kommunen kan”.

“I Venstre har vi den holdning, at vi skal værne om de frivillige. De skal ikke løse kerneopgaver og indgå i den kommunale ressourceplanlægning, men vi skal som kommune være mere åbne overfor at åbne dørene for de frivillige og lade dem løse opgaver, som de finder interessante”, siger Pernelle Jensen.

Rammerne for samarbejdet kan være sundhedshuset

Sundhedsområdet er en oplagt mulighed for at sikre et tættere samarbejde med den frivillige verden med fokus på tidlig forebyggelse. Der er en række indsatser, som ligger udenfor kommunens primære kerneområder, men som skaber en udfordring for vores sundhedsudgifter.

“Forebyggelse af ensomhed er f.eks. en vanskelig opgave for kommunen at løfte alene og vi ved, at ensomhed blandt ældre fører en masse følgesygdomme med sig, og det er hverken godt for den enkelte eller for kommunen, fordi det presser kommunens sundhedsudgifter. Det er derfor relevant at kigge på, om vi ved en tidligere forebyggende indsats og et tættere samarbejde med foreningerne kan forebygge dette i fællesskab”, siger Frances O’ Donovan.

“Et tættere samarbejde med foreningerne i form af partnerskabsaftaler og en tidligere forebyggende indsats tror vi på vil gøre en forskel på den lange bane for borgernes sundhedsprofil og kommunens sundhedsudgifter. Vi tror også på, at denne samarbejdsform vil frigive flere kommunale ressourcer til kerneopgaverne. Vi ved, at der bliver flere ældre i årerne fremover til de samme ressourcer, så vi er nød til at tænke anderledes, hvis vi skal opretholde samme serviceniveau som i dag”, slutter Pernelle Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger:

 

Frances O’ Donovan: 20850947

Pernelle Jensen: 25470857

 

 

Lidt fakta:

En partnerskabsaftale er en aftale, som indgås mellem en forening og kommunen, hvor foreningen løser opgaver, som ikke er kommunale kerneopgaver til gengæld for et økonomisk tilskud i aftaleperioden. Tilskuddet foreslås finansieret af paragraf 18 midlerne, som foreningerne i forvejen ansøger om to gange årligt.