Middelfart Kommune vedtog i sidste uge et tilpasset serviceniveau i hjemmeplejen. Nye Borgerlige og Enhedslisten har nu trukket deres støtte til det.

De to partier oplyser i en pressemeddelelse, at de trækker deres støtte og henviser til en udtalelse fra Søren Blæsbjerg (studielektor ved Aalborg Universitet), der udtaler:

– Man kan ikke bare nedsætte eller stoppe hjælpen, når der ikke er eksempelvis en nødbekendtgørelse, som giver hjemmel til det. Så man vil skulle træffe en ny afgørelse i hver enkelt sag med den mulighed det indebærer for at klage.” Og da epidemiloven ikke længere er gældende, findes et sådan nødberedskab ikke.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til midlertidigt tilpasset serviceniveau, der angiver et nyt minimumsserviceniveau, som kan være nødvendigt at tildele visse borgere efter en faglig vurdering i en afgrænset periode.

Minimumsserviceniveauet skal alene ses som et tillæg til det nuværende serviceniveau og giver forvaltningen handlerum i tilfælde af konkrete udfordringer, hvor det nuværende serviceniveau kan blive vanskeligt at opretholde, hvis alle borgere skal havde den nødvendige hjælp.

Forvaltningen vil foretage konkrete og individuelle vurderinger af, hvilke borgere og hvilke opgaver der kan blive nødvendige at justere på. Personlig pleje prioriteres, mens den mere praktiske del af hjælpen, som f.eks. rengøring bliver med større tidsinterval.

Et midlertidigt tilpasset serviceniveau vil kun blive udmøntet, hvor det er absolut nødvendigt.

YdelseNuværende serviceniveauForslag til midlertidigt minimumsserviceniveau
Klippekort30 minutter pr. ugeLeveres ikke
Tøjvask1 x pr. ugeLeveres hver 4. uge
RengøringHver 2. uge, dog hver uge hos særligt sårbare ældreLeveres hver 4. uge  
Ekstra rengøring1 x pr. årEfter individuel vurdering med størretidsinterval
Medicindisp.Enten hver 2. uge eller hver 4. ugeOvergår til dosispakket medicin (egenbet. for borger til apotek)
Personlig hjælp og pleje – ugentligt badMin 2 gange pr. uge  Leveres 1 gang pr. uge

Lasse Schmücker (Enhedslisten) og Jonas René Jensen var med til at vedtage det på byrådsmødet, men de mener ikke, at det var på et oplyst grundlag.

– Vi står uforstående over for direktionen på socia-l og sundhedsområdet ikke er bekendt med, eller har taget hensyn til ovenstående. Ligeledes mener vi at dette burde have fremgået af dagsordenen såfremt der var et alternativt nødberedskab som havde muliggjort dette. Der blev stillet spørgsmål til forvaltningen med henblik på at få oplyst hvor mange borgere der ville blive berørt af denne konsekvens. Dette tal var umiddelbart ikke at fremskaffe, hvilket også rejser spørgsmål til hvorledes et nedsat serviceniveau reelt var nødvendigt, siger de to politikere og fortsætter:

– Desuden er det en udfordring i flere kommuner, hvor det også anfægtes fra borgere, jurister, politikere mfl. På byrådsmødet, opfordres formanden for social og sundhedsudvalget om at “gå tilbage til udvalget” for at se på en bedre løsning som kunne involvere flere parter der kunne overtage nogle af de praktiske opgaver – såsom tøjvask. Formanden for social og sundhedsudvalget udtalte på byrådsmødet at “alle muligheder lige nu og her, de er vendt”. Dog kan vi konstatere at flere leverandør efter en kort dialog dagen derpå fra vores side, kan tilkendegive at de godt ville kunne assistere med opgaver som tøjvask og rengøring. Dette ville også give sundhedspersonalet en tiltrængt pause, og muligheden for de kan fortsætte med at yde kærlig og værdig borgerpleje fremfor opgaver som kan håndteres af andre. Vi må erkende, at når vi sidder som nye folkevalgte, så har vi kun forvaltningens samt udvalgsformandens ord for at det fremlagte er korrekt, underbygget samt undersøgt til bunds. Således vi ikke tager beslutninger på et ufuldstændig grundlag, forklarer de to politikere.