VUC Fredericia lagde i dag hus til en paneldebat for eleverne på stedet. I panelet sad: Martin Runager (Å), Cecilie Roed Schultz (Ø), Karsten Byrgesen (O), Jacob Bjerregaard (A), Brian Hansen (V), Henrik Eriksen (I) og Marianne Thomsen (F). 

Efter en indledende runde, hvor kandidaterne fortalte om deres baggrund, parti og relation til de unge publikummer blev det første debatoplæg præsenteret – “Fremtidens Velfærd i Fredericia”.

“En god folkeskole er fundamentet for det gode voksenliv, så fremtidens skoleverden i Fredericia, er et af nøglepunkterne fra SF”, sagde Marianne Thomsen.

Der var koncentration blandt eleverne, da politikerne debatterede.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Karsten Byrgesen fra Dansk Folkeparti talte om filtre: “Det som er sund fornuft, det som borgerne kan lide, hvad er den bedste løsning i den situation. Hvis jeg bliver valgt ind, så er jeg repræsentant for alle”, sagde Byrgesen og talte videre om udfordrede børn, der havde behov for hjælp. Dem som er stærke, er jeg ikke bekymret for, men dem som har det svært, skal vi hjælpe med at få en god start.” Martin Runager fra Alternativet. “Vi er ikke glade for folkeskolereformen. Vi er kede af, at man siger, at vi bruger en masse penge på skolerne. Det gør vi ikke, hvis vi sammenligner os med Odense og Gentofte. Jeg synes ikke, at de nuværende forhold er noget, vi kan byde vores børn og lærere. Vi skal væk fra skemalægning og kontroller,” sagde Martin Runager.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Henrik Eriksen fra Liberal Alliance fik ordet:” Vi skal investere i vores folkeskoler, vi skal sætte FredericiaC i spil, vi skal have gang i vores landsbyer og øge bosætningen, som kan tiltrække gode solide skatteborgere, der kan finansiere fremtidens velfærd.

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten: “Jeg tør godt stå på mål, for den politik, jeg har gået til valg på. Vi er uenige på punktet inklusion. Vi går for langt for at inkludere. I mange af timerne er der kun en enkelt lærer, som skal bruge for meget tid på en elev, som har behov for hjælp. Alle børn skal være der, hvor de profeterer. Jeg var heller ikke glad for folkeskolereformen, men hæfter mig ved, at Alternativet lokalt er enige heri, for det var Uffe Elbæk ikke,” sagde byrådsmedlemmet.

“Nu var jeg på ordblindemesse i går. Der var en fra Folketinget, der sagde, at det var kommunernes ansvar at tage højde for de elever, der ikke går op til eksamerne i 9.klasse. På den anden side, hører vi, at kommunerne siger, at det er svært at gøre noget ved problemstillingen grundet regeringen. Jeg kan bare se, at der er skåret ned på specialområdet i Fredericia de sidste par år. Det skal vi have vendt og gjort noget ved. For mig bliver det en udfordring, når de unge går fra skolen og videre, så bliver det en statslig opgave. Vi skal turde italesætte, hvordan kommer vi videre med børn og unge, som har nogle udfordringer,” sagde Brian Hansen fra Venstre.

“Vi overtog en tom pengekasse for fire år siden. Nu er den stærk. Hvis vi skal betale for vores velfærd, så koster det, men der er et loft fra regeringen. Vi bruger mange penge nu. Vi har ansat nye pædagoger i vuggestuer og børnehave, så vi når BUPLs anbefalinger. Det samme har vi gjort på ældreområdet, så vores forældre og bedsteforældre har et godt liv. Så bruger vi penge på sundhed og her kan jeg nævne vores nye Sundhedshus. På skoleområdet overtog vi en underfinansieret folkeskole, men nu er det vendt, og vi vil gerne bruge endnu flere penge på folkeskolen. Vi har i dag væsentlig færre topledere i Fredericia Kommune end tidligere. Vi har flere varme hænder”, sagde Jacob Bjerregaard.

“Jeg vil gribe filosofien – Ghandi, ringer der en klokke? Indien? Nå, men Ghandi sagde: “Lev, som hvis du skulle dø i morgen. Lær, som hvis du skulle leve for evigt”. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi investerer i uddannelse, og så skal vi have mindre kontrol. Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, og se på, hvordan de kommer bedst i mål”, sagde Karsten Byrgesen.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

“Jeg kan fortælle Venstre, at I stod i spidsen for en strukturændring, der betød, at man lukkede alle Folkeskoler og åbnede dem på ny, men her nedlagde man blandt andet specialtilbuddet. Man inkluderede kort sagt 47 procent mere. Det var børn, der fra den ene dag til anden, var inklusionsbørn. Jeg tror på, at det var en spareøvelse. Men jeg er da glad for, hvis der er nye toner fra Venstre, og de vil arbejde en anden vej fremover. Vi modtog en kasse uden penge, og kunne have sparet mere, men vi har faktisk afsat 8.000 kr. mere til de enkelte elever, og i sidste budget 25 millioner kroner ekstra”, sagde Cecilie Roed Schultz.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

“Det var ikke kun Venstre, der var skyld i den dårlige økonomi. Thomas Banke overtog en kasse, hvor kommunen var tæt på at komme på administration. Og det er rigtigt, at der blev skåret på specialområdet. Det diskuterede jeg også med Thomas, og jeg kan love, at hvis jeg kommer ind, så kommer der andre boller på suppen”, sagde Brian Hansen.

Hvorfor skal man bo i Fredericia? 

“Fredericia er en by, som er grundlagt i 1650. Fredericia blev grundlagt med filosofien om skattefrihed. Tyve, mordere og kravl ramte Fredericia. I 1950erne er Fredericia en postby, garnisionsby og jernbaneby. Der flyttede mange til byen, og de boliger vi har fra den tid, viser, at vi har været en tung industriby. Vi har ikke sluppet den endnu, men meget har ændret sig de senere år. Vi har en fantastisk by og vi er Danmarks navle,” sagde Henrik Eriksen.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

“Fredericia er en by, der har meget at byde på. Vi har natur, kultur og meget mere. Vi kunne have noget mere på uddannelsesområdet, men vi er i gang. Vi har senest fået en traineelæreruddannelse. Vi har en stærk transport- og energisektor, og måske kunne vi her finde flere videregående uddannelser”, sagde Marianne Thomsen.

“Det er vigtigt at sikre mangfoldighed og tilgængelighed for alle borgere. Også for dem, der bor uden for Fredericia by. Alle skal inviteres indenfor. Vi har et uddannelsesefterslæb. Det er en arv, fra da vi var industriby. Der er mange unge mennesker, der flytter fra kommunen. Det er især kvinder, der flytter. Jeg var en af dem, men jeg vendte tilbage grundet kulturlivet og det fællesskab, jeg havde mødt i Fredericia”, sagde Cecilie Roed Schultz.

Historieundervisningen fortsatte, da Karsten Byrgesen talte om røven af 4. division og Slesvigske Krige, og sluttede af med at fortælle Udfaldet fra Fredericia. “Er der jobs, bolig, fritid, og mulighed for at komme til lægen. Det er sådan set det. Alt det grønne, vi snakker om, er jeg enig i. Vi er glade for Fredericia. Men skal vi bruge noget mere energi på at promovere Fredericia. Der er rigtig meget godt i Fredericia, men det er faktisk 14.100 mennesker, der pendler ind i Fredericia. Halløj, det er mange mennesker ud af en arbejdsstyrke på 30.000. Der er et potentiale.”, sagde Byrgesen.

“Man skal tænke Fredericia, som en positiv association, når man hører byens navn. Man skal have hørt om vores teater og vores positive udvikling. Det er første skridt i retningen af at sige, at vi har en vare, der er god. Vi skal fortsætte med at skabe flere arbejdspladser. Vi har også #gangibyen-projektet. I 2014 var mange af Gothersgades butikker lukket. Det var deprimerende. Vi tænkte, hvordan får vi løst det her. Vi tog fat i nogen, der havde mange penge. Et år senere var der en Normal, Søster Grene, Inspiration og senere Vivaldi. Vi har skabt noget, der gør, at man ikke kan sparke sig frem om lørdagen i byen. Det har en selvforstærkende effekt. Det er en fantastisk udvikling”, sagde Jacob Bjerregaard.

“For Venstre er det vigtigt, at vi får fat i omegnsbyerne. Der er en del borgere, der vil flytte til Fredericia, de vil måske ikke bo i centrum, men måske vil de hellere ud, hvor man har nære relationer. Derfor er det vigtigt for Venstre, at man husker at få vores omegnsbyer med. Jeg tror på, at hvis man ser 20-30 år frem, så er afstanden mellem Vejle, Kolding og Fredericia ikke stor. Derfor er det vigtigt, at vi får de unge mennesker opkvalificeret, så de ikke kører ud af byen. Det leder mig over til bosætning. Det er rigtig, at vi skal have mange borgere til byen. Men for mig går den på to ben, men skal også hjælpe de borgere, som er på overførselsindkomst, ved at italesætte og tage hånd om de borgere, der har det svært i en hverdag”, sagde Brian Hansen fra Venstre.

Debatten sluttede kl.10.45, da der ellers ville blive ballade eleverne, som stod over for en frokostpause. Derfor blev politikerne begrænset til en 30 sekunders slutreplik, som skolens ordstyrer holdt med militærpræcision.