Ældre Sagen i Fredericia havde i dag indkaldt til ”borgermøde”, hvor alle var velkomne til at stille spørgsmål til de opstillede kommunalpolitikere. I panelet sad: Peder Tind (V), Kirsten Cordtz (Ø), Kim Pedersen (D), Karsten Byrgesen (O), Marianne Thomsen (F), David Gulløv ( C ), Jacob Bjerregaard (A) og Henrik Eriksen (I ) Henrik T. Møller (K) og Jørn Henner (Æ).

Efter en indledende runde blandt paneldeltagerne, hvor de præsenterede sig selv for de godt 200 fremmødte, blev debatten givet fri, styret af Fredericia Dagblads chefredaktør Marianne Husted.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia Avisen.

Karsten Byrgesen talte om usikkerheden og flere ressourcer til Politiet, så man kan genskabe trygheden blandt de ældre. Henrik T. Møller talte om transporten i kommunen med baggrund i sit job som taxachauffør. Han ønskede bedre løsninger, som kunne hjælpe borgerne. Peder Tind talte om et samfund med frie valgmuligheder i stedet for begrænsninger, herunder en genoptræningsplan til syge borgere, der kan komme hurtigt i behandling.

Henrik Eriksen talte om et værdigt liv for de ældre, og roste Jacob Bjerregaard for et liberalt og godt budget, samt det gode samarbejde i byrådet. Kirsten Cordtz talte om utryghed for nogle “nede på jorden-emner”: “Kommer hjemmehjælperen til tiden”, “får jeg hjælp osv.”. Kim Pedersen takkede de fremmødte ældre for det samfund, som vi lever i i dag.

Foto: Mille Skovbølling, Fredericia Avisen.

Jacob Bjerregaard tog dialogen op med privat leverandør og fritvalgsordnkng til genoptræning efter Peder Tind brugte Venstreminister Ellen Trane Nørbys tal som udgangspunkt for give et andet tilbud i Fredericia. Så præsenterede Bjerregaard nyheden om, at minsteren havde fremsat forkerte tal, “i Fredericia går der ikke 25 dage, men otte dage. Fredericia Kommune har en enormt dygtig medarbejderskab, og det skal vi anerkende,” sagde han.

David Gulløv var også meget glad for, at så mange var mødt op i dag, og så talte han om, at sikre en bedre belysning i byen, som også kan give tryghed.

Ved de runde borde sad borgerne og lyttede til politikernes ideer, løfter og tanker. Der var kaffe og kage, og en masse valgmateriale, både fra de kandidater, der sad i panelet, men også fra de mange øvrige kandidater.

Henrik T. Møller foreslår et børnehospice og et tilbud til de pårørende, hvor de kan være i den svære tid. Foto: Mille Skovbølling, Fredericia Avisen.

Efter en kaffe- og rygepause var første emne Sundhedshuset i Fredericia. Her kunne paneldeltaerne fortælle til borgeren, der spurgte, at tankerne er, at Sundhedshuset skal rumme genoptræning. Jacob Bjerregaard kunne også fortælle, at der er afsat penge til at lave tilbudet på genoptræningscentret på Hannerup, derudover er der afsat penge til døende på Sundhedshuset. Jørn Henner tilsluttede sig muligheden for et hospice i Fredericia.

Så blev der stillet spørgsmål til kommunens brug af Tvind, som leverandør til udfordrede unge mennesker med baggrund i den debat, suttlebusser i Fredericia og integrationspolitik.

Henner, Thomsen og Cordtz var klar på suttlebusser i Fredericia og en bilfri bymidte. Ikke alle fik mulighed for at svare på spørgsmålet om Tvind, men der var kritik. Marianne Thomsen sagde dog, “Hvis der er tilbud, der virker, så skal vi bruge dem, hvis kvaliteten er i orden, hvis den ikke er, så skal vi ikke arbejder med de opholdssteder.”

David Gulløv greb spørgsmålet om flygtninge og integration. Han sagde:”Alle mennesker er en ressource, og vi skal være bedre til at bruge og hjælpe hinanden. Derudover så jeg gerne, at vi brugte vores foreningsliv meget mere i integrationen. Foreninger giver styrken, og kan løfte mange opgaver.”

Tiden gik stærkt, så der var ikke flere spørgsmål fra salen, i stedet gik politikerne direkte til afsluttende bemærkninger.