Friluftsrådet har givet 8,8 millioner kroner i tilskud til 47 projekter i Region Syddanmark. Projekterne skal blandt andet skabe bedre muligheder for at dyrke vandfriluftsliv, udvikle børn og unges friluftsliv og skabe bedre fysiske rammer for friluftsliv. I alt er der uddelt 27 millioner kroner til 214 projekter. Blandt modtagerne er Naturpark Lillebælt, der modtager 1,5 millioner kroner.

Saunaer til vinterbadning, grønne oaser i byerne, nye overnatningsmuligheder i det fri og naturoplevelser for mennesker med særlige behov. Det er noget af det, som Friluftsrådet har givet tilskud til med Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er i alt givet tilskud på 27,6 millioner kroner il 214 forskellige projekter over hele landet. I Region Syddanmark er der uddelt 8,8 millioner kroner til 47 projekter.

Friluftsrådet giver tilskud til projekter inden for tre temaer: Børn og unges friluftsliv, Vandfriluftsliv og Fysiske rammer for friluftsliv. Inden for temaet vandfriluftsliv er der blandt andet givet støtte til faciliteter, såsom som badebroer og saunaer, der kan gøre det muligt at dyrke vandfriluftsliv året rundt.

– Der er et stort potentiale i at udvide sæsonen for friluftsliv og aktiviteter i naturen. Mange har jo, naturligt nok, en tendens til at trække indenfor nu, hvor mørket og kulden sætter ind. Men friluftsliv har en lang række gode effekter, blandt andet i forhold til mental og fysisk sundhed, så vi er glade for at kunne bidrage til at endnu flere kan dyrke friluftsliv hele året, siger Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet.

Lokale ildsjæle får flere ud

For de projekter, som retter sig mod børn og unge, er der givet tilskud til en bred palet af modtagere, blandt andet ungdomsskoler, naturskoler, specialskoler, efterskoler, boligforeninger, spejdergrupper, foreninger, daginstitutioner, folke- og friskoler, opholdssteder, museer og krisecentre. Der er typisk givet støtte til udstyr og faciliteter, der gør det nemmere at inddrage natur og udeliv som en del af børn og unges dagligdag, hvad enten det er i skole, daginstitution, fritid eller foreningstilbud.

Langt de fleste af midlerne er gået til frivillige foreninger, som står bag 145 af de 214 projekter.

– Det er meget vigtigt for os, at vi kan støtte de engagerede ildsjæle i de lokale foreninger rundt omkring i landet. De gør en kæmpe indsats for at skabe gode vilkår for, at alle kan komme ud i naturen, dyrke forskellige aktiviteter og blive en del af et fællesskab omkring det, siger Winni Grosbøll.

For at forbedre de fysiske rammer for friluftsliv har Friluftsrådet givet tilskud til faciliteter, der giver bedre mulighed for adgang, ophold, aktiviteter og overnatning i naturen, såsom bålhytter, stier, MTB-ruter, fugletårne og shelterpladser. Derudover har en række landsbysamfund fået støtte til at omdanne tidligere sportspladser, “golde” græsplæner eller landbrugsjord til arealer med større biodiversitet og nye rekreative muligheder.

Eksempler på gode projekter i Region Syddanmark

Den selvejende institution Haderslev Krisecenter har fået 70.000 kr. i tilskud til indretning af en sansehave og kolonihave til naturaktiviteter for børnefamilier, der gør ophold på krisecenteret.
Hejls Multihus har fået 450.000 kr. til at etablere et rekreativt friluftsområde på en tidligere fodboldbane samt nye stisystemer, der kan skabe bedre adgang til de grønne områder.
Naturpark Lillebælt har fået 1,5 mio. kr. i tilskud til en oplevelses- og formidlingspram, som skal formidle naturen under havoverfladen og inspirere til oplevelser og friluftsaktiviteter på og i Lillebælt.
Badeanstalten Søens Folk på Ærø har fået 750.000 kr. i tilskud til en badebro med udkigstårn, sauna og omklædningsfaciliteter, som skal gøre det attraktivt at dyrke vandfriluftsliv hele året.
Idrætscenter Bylderup har fået 450.000 kr. i tilskud til etablering af en ferskvandssø, hvor der kan bades året rundt. Der er givet tilskud til en badesø, badebro, handicapvenlig rampe og sandstrand.

Der er givet tilskud til
Fysiske rammer for friluftsliv: 66 projekter, i alt 8.983.900 kr.
Børn og unges friluftsliv: 93 projekter, i alt 6.658.400 kr.
Vandfriluftsliv: 50 projekter, i alt 8.397.800 kr.
Større, nationale udviklingsprojekter: 5 projekter, i alt 3.635.000 kr.