Ørsted fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og har allerede truffet en række foranstaltninger for at stoppe samarbejdet med russiske virksomheder, men kontrakten med russiske Gazprom Export kan virksomheden ikke komme ud af før 2030, dog forlænges aftalen ikke. Det skriver Ørsted i en meddelelse.

Ørsted er stoppet med at købe biomasse og kul fra Rusland til selskabets kraftvarmeværker, Ørsted indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber, og Ørsted har sørget for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske.

Ørsteds gaskøbskontrakt med Gazprom Export:

  • Ørsted har en langsigtet gaskøbsaftale med mindsteaftageforpligtelser, en såkaldt ’take-or-pay’-gaskøbsaftale, med Gazprom Export. Kontrakten blev indgået i 2006 og udløber efter dens bestemmelser i 2030. Kontrakten kan ikke opsiges på nuværende tidspunkt. Kontrakten forlænges ikke.
  • En langsigtet take-or-pay-kontrakt var branchens standard for indkøb af gas på tidspunktet for underskrivelsen.
  • I henhold til kontrakten modtager Ørsted ca. 20 TWh gas om året. Ørsted aftager den årlige minimumsmængde i henhold til kontrakten. Ørsteds finansielle eksponering er væsentligt mindre end 20 TWh om året som forklaret nedenfor.
  • Gassen bliver leveret i Tyskland og udgør en del af Ørsteds indkøbsstrategi for vores danske og svenske erhvervs- og engroskunder. Den gas, som ikke transporteres til Danmark og Sverige, sælges i Nordvesteuropa.
  • Importen af gas dækker i disse år en væsentlig del af det danske og europæiske gasforbrug, og det vil derfor have alvorlige konsekvenser for samfundet, hvis der ikke længere er nok gas i Europa.
  • Gas er ikke længere en kerneforretning for Ørsted, og derfor håndteres Ørsteds gaskøbskontrakter som en aktivitet med lav risiko og margin. I overensstemmelse med denne politik søger Ørsted at begrænse en eventuel finansiel eksponering relateret til Gazprom Export-kontrakten.
  • Den væsentligste finansielle eksponering angår den pris, som Ørsted køber gassen til fra Gazprom Export, hvor Ørsted – i et normalt fungerende marked – søger at fastlåse marginen ved at afdække prisrisikoen (dvs. terminssikre) gassen et par måneder frem i tiden.
  • Ørsted tager nu sine forholdsregler for at udligne risikoen i et scenarie, hvor forsyningen af russisk gas afbrydes, eller hvor der indføres sanktioner, ved at reducere sin overordnede risikoafdækning i forhold til Gazprom Export-kontrakten.
  • Ørsted vil donere et eventuelt overskud i 2022 efter skat og risikoafdækning fra Gazprom Export-kontrakten til humanitær hjælp i Ukraine, såfremt generalforsamlingen godkender forslaget på den kommende generalforsamling i april.

Ørsted støtter alle politiske initiativer om at blive uafhængig af russisk gas, herunder eventuelle politiske importsanktioner, der måtte blive vedtaget. Alle initiativer vil blive implementeret øjeblikkeligt og stringent.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds forventninger til regnskabsåret 2022 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2022.