Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Kolding Kommune og Fredericia Kommune. Samarbejdet handler om at sikre bæltets overlevelse og fremdrift – og i spidsen for det samarbejde står nu John Nyborg (A) fra Fredericia Kommune.

Den mangefarvede pin der symboliserer FN’s 17 verdensmål vinder mere og mere indpas ved betydningsfulde personer. En af de politikere der med stolthed har båret den i mange år er John Nyborg, der ikke blot gør det for synets skyld, men også fordi han bruger de 17 verdensmål aktivt når han laver politisk arbejde.

De 17 verdensmål bliver også brugt aktivt i John Nyborgs nye rolle som formand for Naturpark Lillebælt, fortæller han. Det handler ikke kun om enkelte elementer, men om den større sammenhæng.  

– Det er vigtigt for hele vores samfund. Det er vigtigt at vi får bæredygtighed og balance. Vi er en del af naturen. Så vi skal ikke bruge den uden at tænke os om. At være formand for Naturpark Lillebælt passer meget godt med mit politiske hverv. Det handler om at se sammenhænge. For vi skal have en balance, siger John Nyborg, formand for Naturpark Lillebælt.

Bæltet skal i balance

Det er et dedikeret mål for John Nyborg og de øvrige medlemmer af Naturpark Lillebælt, at bæltet skal i balance. Der er påvist en ubalance i bæltet hvor biodiversiteten er i krise. Derfor er John Nyborg klar til at tage arbejdshandskerne på og kæmpe for livet i det lille bælt.

Der er flere initiativer i spil, nogle mere veludviklede og længere fremme i processen end andre. Selv glæder Nyborg sig særligt til tre initiativer.

– Det vi skal gøre med Naturpark Lillebælt handler om bælt i balance. Vi skal have liv i bæltet igen. Stenrev bliver en del af det, ålegræs har en stor betydning og de her fiskebørnehaver er vigtigt. Der er mange ting der skal tænkes sammen her, siger John Nyborg.

Udover at være formand for Naturpark Lillebælt er John Nyborg valgt til Fredericia Byråd. Her sidder han blandt andet i Bosætnings- og Turismeudvalget og Klima, Miljø og Energiudvalget. Her ser John Nyborg store muligheder for at skabe den føromtalte sammenhæng.

– Det er også en kobling at jeg sidder i Miljø, Klima og Energiudvalget. Vi skal være med til at skabe en fremtid for vores børn og børnebørn. Vi skal til at tænke anderledes. Det tror jeg kræver løsninger på tværs, det kræver at vi tænker i sammenhænge, siger John Nyborg.

Bæredygtighed kommer til at spille en rolle for turisme

Turisme er mange ting – også andet end at hoppe på en flyver i Billund Lufthavn og flyve til sydens sol. Flere og flere holder ferie i Danmark – og flere og flere vælger at holde ferie med et grønt afsæt. Det tror John Nyborg på, at samarbejdskommunerne i Naturpark Lillebælt kan profitere på – og forhåbentlig kan Lillebælt også få profit heraf, siger John Nyborg.

– Et er at vi skal have liv i Lillebælt, så vi atter kan bruge det. Vi skal lave bæredygtighed og bruge naturen. Vi kan også bruge det til turisme. Den grønne turisme har vundet frem og vinder mere og mere frem, siger John Nyborg og fortsætter:

– Kan man skabe mere samarbejde om bæltet og måske på den måde skaffe penge til at gøre noget bedre for bæltet. Det handler også om naturområderne der er omkring bæltet. Det hele hænger sammen. Det er et stort tandhjul, natur, miljø og menneskelivet.

Det handler for John Nyborg ikke om at tale stort om klima, i stedet vil han gerne være med til at handle.

– Vi har en forpligtelse overfor kloden. Det starter ved os selv. Dernæst handler det om kommunen. Men det skal helst ske sammen med andre interessenter og med naturen for øje, siger John Nyborg.

Fiskebørnehaver har flere gode formål

Fiskebørnehaver, eller som de mere korrekt hedder: Biohuts, består af et stålbur, som i midten indeholder flere mindre gitterkasser, således at det kun er de mindste fisk, som kan komme i sikkerhed i midten af buret. Buret er desuden fyldt op med østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Her finder fiskeyngel mad og kan være i sikkerhed for større rovfisk, mens de vokser sig større og stærkere. Biohuts fungerer altså som en fiskebørnehave for de mindre fisk.

– Med de her fiskebørnehaver øger vi ynglemulighederne. Det er et ret lille tiltag med et stort impact. Laver vi også undervandskamera og sådan, så kan man følge med i det. Det har også gode undervisningsperspektiver for skoler og børnehaver, siger John Nyborg.

– Flere snakker, men vi skal til at begynde at gøre noget. Det synes jeg vi gør med Naturpark Lillebælt, slår John Nyborg, formand for Naturpark Lillebælt, afslutningsvist fast.