Selvhjælp Fredericia-Middelfart har tidligere primært henvendt sig til ældre, men med et nyt projekt vil de ud at ramme unge. Til det formål har de fået en donation på 10.000 kroner fra Sydbank Fonden, hvor den glade giver, filialdirektør hos Sydbank Fredericia, Troels Clemmensen, ikke skulle bruge meget betænkningstid på ansøgningen.

Sydbank Fonden modtager mange ansøgninger, men der var ikke nogen tvivl, da ansøgningen fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart tikkede ind. Troels Clemmensen kunne med det samme se, at det var til et formål, hvor midlerne kunne gå ind og gøre en forskel til noget, der virkelig betyder noget.

– Baggrunden for, at vi søgte, er et tilbud til unge. Vi har tidligere fået støtte af TrygFonden, hvor det blandt andet var til lønmidler. Det tilbud vi har er til unge under uddannelse, der har begyndende angst . Vi har oplevet, i hvert fald inden for et par år, at vi har fået flere og flere henvendelser fra pårørende og unge selv, der har angstsymptomer. Vi har tænkt lidt, om det kunne være noget for os, siger Christina N. Olsen, der er daglig koordinator i Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Baggrunden for tilbuddet til de unge bunder i research med Headspace i Fredericia og UngeLiv i Middelfart.

– Der oplever de også unge, der mistrives og har angst. Vi researchede med behovet, og de tilkendegav, at det var det. Det skal afdækkes, hvad det handler om. Det kan være naturlige udfordringer man skal rustes bedre til. Angst kan bruges til at tænke, om man er usikker. Det er ligeså meget at få det afklaret, siger Christina N. Olsen.

Symptomer kan skyldtes mange ting. Alt lige fra pres fra vennekredsen og til personer, som man spejler sig i via sociale medier.

– Der er pres fra mange arenaer, blandt andet venner og sociale medier. Det er hele den her præstationskultur, som man bliver stresset over. Der er alt for meget med de sociale medier, siger Christina.

I første omgang har Selvhjælp Fredericia-Middelfart lavet et samarbejde med de Fredericia og Middelfart Gymnasium, 

– De næste ti onsdage er jeg på Fredericia Gymnasium fra klokken 09:00 – 12:00 med en studievejleder. De har fundet en del elever, der har problemer. Jeg skal have samtaler med dem. Nogle af dem vil i grupper, og andre vil ikke, siger projektleder hos Selvhjælp Fredericia-Middelfart, Luise Askholm Albirk.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart kommer til at bruge donationen fra Sydbank Fonden til bøger, som de unge kan læse omkring angst, og sækkestole, der er tiltænkt til, når de skal mødes i trygge rammer. Derudover bliver donationen også en del af finanseringen til et foredrag på Fredericia Gymnasium med Julius Mygind den 26. januar 2023.