Det første projekt sponsoreret af VILDpuljen i Middelfart Kommune bliver nu iværksat. Grundejerforeningen Toften i Skrillinge får et grønt område, som skal være med til at gøre naturen i Middelfart Kommune mere vild til gavn for biodiversiteten.

På søndag vil borgere i Grundejerforeningen Toften møde op med en spade under armen for at plante de træer, som skal være startskuddet til et nyt anlæg for biodiversitet. Anlægget ligger midt i nybyggerkvarteret og skal fungere som en forlængelse af de allerede eksisterende stier. I midten af anlægget skal der være et fælles grønt legeområde.

– Vi er rigtig glade for, at vi i Toften får del i puljemidlerne, og det er med stort engagement, at vi på søndag tager første spadestik til biodiversitetsparken. Det vil komme til at tilføre området stor værdi, at man lige udenfor sin hoveddør kan finde rum for aktiviteter i naturen, der stimulerer sanserne og forstærker fornemmelsen af årstidernes skiften, siger Stephan Randahl Bjerre, formand i Grundejerforeningen Toften, som har ansøgt Middelfart kommune om del i puljemidlerne.

Bedre vilkår for blomster og bier i hele kommunen

Biodiversitetsparken i Toften er et af syv projekter, der har fået del i Middelfart Kommunes VILDpulje. Borgere, foreninger og virksomheder har haft mulighed for at ansøge, og fælles for de udvalgte projekter er, at de opfylder vilkår om, at de gør en forskel for den lokale biodiversitet. Valget af planter skal være biodiversitetsvenligt og må ikke erstatte eksisterende natur. I en del af projekterne etableres vandhuller og natur på landbrugsarealer, mens andre sigter mod at plante træer og buske som erstatning for kortklippede græsarealer.

– Vi har blandt andet valgt at støtte Grundejerforeningen Toftens anlæg, fordi den velbesøgte bynære skov har høj prioritet i kommunens strategi for mere biodiversitet. Når vi får biodiversiteten ind der, hvor borgerene færdes, er det også en investering i en holdningsændring, der kan gøre “vildt” til det nye “pænt”, så vi får flere medspillere i samarbejdet om beskyttelse og bevaring af hjemmehørende arter, siger Morten Weiss Pedersen, formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart KommunePuljen dækker 75 % af de dokumenterede udgifter i projekterne. Borgernes egen arbejdskraft kan indgå som udgift i ansøgningen med op til 100 kroner per time.

Skriv en kommentar