Den nye ungdomsuddannelse FGU (Faglig Grund Uddannelse), som lige er blevet vedtaget er nye muligheder for de unge, der har brug for, at finde de evner, de er i besiddelse af.

Alle unge har evner – men ikke alle unge har haft lige gode muligheder for at udvikle dem. Det kan der være mange årsager til. Det kan være en opvækst præget af usikkerhed eller unge med psykiatriske diagnoser.

Disse unge får nu hjælp med de nye uddannelse. Uddannelsesplanen tilrettelægges i samarbejde med den unge og den enkelte unge får en kontaktperson, der skal støtte dem under uddannelsen.

Uddannelsen er en blanding af boglig viden og praktik. Når jeg tænker en hel del år tilbage minder det faglige indhold lidt om EFG (Erhvervs Faglig Grunduddannelse).

Det nye og vigtige er, at den pædagogik, der i dag benyttes på landets produktionsskoler inddrages. For en ny uddannelse gør det ikke alene, der er brug for støtte, anerkendelse og opbakning af den enkelte unge ellers er vi lige vidt.

Alle unge har en fremtid står der i indledningen til den ny uddannelse. Jeg kunne ikke være mere enig. Nogle har bare brug for støtte og derfor hilser jeg ”kontaktperson” velkommen og slut med opdeling af kasser og forvaltninger. Fremover skal den unge gennem kontaktpersonen opleve, at de får den nødvendige hjælp til en uddannelse. Behovene for hjælp vil være individuelle.

En indgang for den unge og fællesskab med andre unge i nye ungdomsmiljøer bliver et spændende tiltag. Unge spejler sig også i hinanden.

Unge bliver nu ligestillet i forhold til ydelserne og rabat på befordring.

Opgaven og ansvaret bliver i kommunen og det skal blive spændende, at arbejde videre med tankegangen bag FGU og udmønte det i praksis.

I Fredericia Kommune er vi i gang med, at gøre en indsats for vores nuværende elever på Produktionsskolen.

For indtil FGU træder i kraft til august 2019, skal vi sikre vores unge mennesker, at de fortsat har et tilbud om produktionsskole.Det arbejde er vi godt i gang med.

Inger Nielsen

Byrådsmedlem & kandidat til by & region Dansk Folkeparti

Brovadvej 46

Fredericia