Kultur- og fritidsområdet skal styrkes og bliver derfor lagt sammen med kommunens centrale stab. Ambitionen er at skabe bedre sammenhæng i arbejdet med at gøre kommunen endnu mere attraktiv for borgere, potentielle tilflyttere og turister.

Kultur- og fritidsområdet lægges sammen med Staben, som i forvejen har ansvaret for bl.a. events, turisme, bosætning, indsatsen “Bæredygtige Lokalsamfund”, samarbejdet med lokaludvalgene, en lang række af kommunens puljer, fundraising og flere kulturelle udviklingsopgaver som fx Keramikruten.

Byrådets klare ambition er at styrke kultur- og fritidsområdet ved at samle det med de mange andre tiltag, som er med til at gøre kommunen mere attraktiv at bo og leve i. Ved at samle kræfterne udvikles de fælles kompetencer, og synergierne mellem de forskellige indsatser kan anvendes bedre end i dag, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen:

– For byrådet er attraktivitet et helt centralt element i den stærke udvikling Middelfart Kommune lige nu oplever. Er kommunen attraktiv, kan vi tiltrække endnu flere tilflyttere, som igen kan styrke livet i vores foreninger. Derfor styrker vi de forskellige indsatser ved at skabe bedre sammenhæng mellem blandt andet kommunens lokalområder, events, kultur og foreningslivet – og kultur- og foreningslivet er det kit, der binder os sammen. Kort sagt, så øger vi sammenhængskraften i kommunen til gavn for borgerne.

Kultur og Fritid har hidtil været placeret i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, men vil fremadrettet sammen med Staben være en del af den centrale forvaltning under kommunaldirektøren.

Den nuværende Stabschef, Steen Møller, bliver chef for den nye sammenlagte afdeling, og vil fremadrettet være Kultur- og Stabschef. Den nye afdeling er indtil videre navngivet Kultur, Fritid og Staben.

Ændringen blev i enighed godkendt på byrådsmødet mandag aften.