By- og Planudvalget anbefalede på deres møde den 9. november, at byrådet endeligt godkender den kommuneplan, der har været arbejdet intenst med de seneste år

Fredericia Byråd satte gang i en revision af kommuneplanen den 7. september 2015, så det er en langstrakt proces, der nu kan afsluttes med den endelige vedtagelse af ”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune”.

”Kommuneplanen er et af de allervigtigste dokumenter, vi har, fordi planen understøtter byrådets vision for bosætning, erhvervsudvikling og det gode liv i Fredericia. Med den kommuneplan, vi nu sender til vedtagelse i byrådet, er der sendt et klart signal til borgere og erhvervsliv om, hvor der skal bygges boliger og erhverv, og under hvilke vilkår det skal ske” siger formanden for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts.

Steen Wrist Ørts forventer, at kommunens målsætning om at opføre ca. 200 nye boliger årligt, kan realiseres ved hjælp af de nye attraktive boligområder, der er kommet med i kommuneplanen. Nogle af de nye områder, hvor der kan bygges nye boliger, er ude omkring Golfkvarteret, og som har vist sig at være meget attraktiv for folk, der gerne vil bygge nyt.

Vi har arbejdet målrettet på, at finde nye attraktive boligudviklingsområder i hele kommunen. Med den nye planlov har vi fået flere muligheder for dette, og det vil vi selvfølgelig forfølge”, siger næstformand i By- og Planudvalget, Nicolaj Wyke

På deres udvalgsmøde i går, besluttede By- og Planudvalget at anbefale byrådet endeligt at godkende kommuneplanen.

Kommuneplanforslaget blev vedtaget af byrådet den 6. marts i år og har været i offentlig høring efterfølgende. Borgerne kunne i høringsperioden se kommuneplanforslaget i Det Grønne Rum og i rådhusets forhal. Udstillingen stillede skarpt på de ændringer, som forslaget rummede i forhold til den gældende kommuneplan og på temaerne: ”Byudvikling og erhverv” og ”Natur og friluftsliv”. Der er også i høringsperioden blevet afholdt tre åbent hus-arrangementer, der havde særligt fokus på de to temaer.

Efter byrådets godkendelse den 4. december 2017, skal byrådets beslutninger arbejdes ind i det nuværende ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029”. Når den nye kommuneplan bliver offentliggjort i midten af januar 2018, vil den være at finde kommunens hjemmeside.