Der skal være mere og bedre hjælp til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom.

Det er hovedpointen i en ny handleplan fra Socialforvaltningen i Kolding Kommune. Handleplanen er udviklet i samarbejde med Kolding Selvhjælp og Landsforeningen Spor.

”I Kolding vil vi gerne hjælpe mennesker, som har senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Vi har ikke haft nok fokus på området, og derfor ønsker vi nu at blive bedre til at spotte dem, der har brug for hjælp,” siger Benny Dall, fmd. for Socialøkonomi-, Handicap og Hjælpemiddeludvalget.

Foruden mere hjælp til borgerne håber han også, at handleplanen kan være med til at nedbryde de tabuer, der er forbundet med at have været offer for en seksuel forbrydelse.

”Det glæder mig at vi nu får fokus på området, og det vil også hjælpe til at nedbryde tabuerne og mindske den skam, der er forbundet med at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen”, siger Benny Dall.

De senfølgeramte skal i fokus

Det er kendt, at senfølger fra seksuelle overgreb medfører store menneskelige konsekvenser. De personlige udfordringer er forskellige fra person til person, men de fleste senfølgeramte har en hverdag, der er præget af svære tanker og fysiske og sociale udfordringer.

De mange negative menneskelige konsekvenser kalder på kvalificeret og grundig hjælp til dem, der er senfølgeramt efter seksuelle overgreb. Der er store menneskelige gevinster ved at hjælpe og støtte de ramte her og nusiger Hans Holmer, formand for Social- og Sundhedsudvalget” og fortsætter: ”I mødet med senfølgeramte er det afgørende, at vi møder mennesket i et helhedsorienteret perspektiv og giver tid til at forstå mennesket bag, så vi sammen kan finde den meningsfulde løsning og hjælp i tråd med vores strategi Selvværd og Sammenhæng”.

Derfor er der klare mål med handleplanen fra Kolding Kommune. De senfølgeramte skal mødes, ses og forstås af medarbejderne, de skal have den hjælp de har behov for, og de skal hjælpes videre til behandling eller andre tilbud.

Det er planen, at senfølgekoordinatorer er de overordnede tovholdere og videnspersoner på projektet. De vil i arbejdet række ud til en række samarbejdspartnere såsom Center for Seksuelt Misbrugte, Kolding Selvhjælp og Landsforeningen Spor.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer