Staten har fra 2011 til 2022 øget sit årlige forbrug til administration og ledelse med over 9,4 milliarder kroner.

CEPOS udgiver i dag en ny analyse, der viser, at staten har øget sit årlige forbrug til administration og ledelse med over 9,4 milliarder kroner siden 2011.

– Det interessante spørgsmål er, om politikerne overhovedet bakker op om en så stor opprioritering af statslig ledelse og administration? Eller om de i virkeligheden ville ønske, at ressourcerne var prioriteret anderledes – f.eks. til varme hænder som SOSU´er, sygeplejersker, lærere mv. eller til skattelettelser, der kommer alle borgere til gavn, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Analysen viser en stor stigning i statens forbrug på ledelse og administration, der siden 2011 er steget med over 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

Udover styrkelsen af SKAT er det meget svært at få øje på, at politikerne har truffet en overordnet beslutning om, at forbruget af kolde hænder i staten skulle stige så markant. Der er således tale om ’mange bække små’, og spørgsmålet er, om politikerne har været opmærksomme på udviklingen.

– Det er værd at bemærke, at stigningen i forbruget af kolde hænder i staten er sket siden 2017. Det var en periode, der først var kendetegnet af et stort økonomisk råderum og dernæst covid-19, hvor låget for alvor røg af den statslige udgiftsstyring. Der har således været rigeligt med ressourcer, og det har givet mulighed for, at man har kunnet gå DJØF-amok i staten, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.