CEPOS udgiver i dag en analyse, der bl.a. viser, hvordan en elevfordelingsmodel – svarende til den, regeringen har gennemført for gymnasierne – ville påvirke folkeskolerne i de enkelte kommuner.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har tilkendegivet, at regeringen alligevel ikke vil indføre en statsligt fastsat elevfordelingsmodel i folkeskolen. I stedet vil regeringen lade det være op til kommunerne at arbejde videre med at sikre en mere blandet elevsammensætning. Hvad dette reelt betyder, er endnu uvist.

– Forældre til børn i folkeskolen kan på ingen måde ånde lettet op, før vi ved, hvad de nye planer for elevfordeling betyder i praksis. Målsætningen om en mere ensrettet elevfordeling er nemlig ikke droppet. Det er nu bare op til kommunerne at føre regeringens politik ud i livet, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Regeringen vil dog først på et senere tidspunkt – formentlig efter et valg – fastlægge, hvilke redskaber og konkrete målsætninger man vil give kommunerne med henblik på at opnå en tilstrækkelig ensretning af elevsammensætningen.

– Regeringen ønsker tydeligvis ikke på nuværende tidspunkt at blive mere konkret i forhold til, hvilke konsekvenser målsætningen om en mere ensrettet elevfordeling vil få i praksis. Derfor har vi i lavet denne analyse, hvor forældre kan se konsekvenserne af forskellige grader af ensretning af elevfordelingen i deres kommune, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

CEPOS’ analyse viser, hvordan de modeller, der har været i spil indtil nu, vil påvirke folkeskolerne på kommunalt niveau. Analysen viser således, hvor mange elever, der vil blive flyttet i de enkelte kommuner. Hvor nogle kommuner stort set ikke bliver påvirket, vil der i andre kommuner være op til 16 procent af eleverne, der skal gå på en anden folkeskole.

– Mens forældrene venter på regeringens næste træk, kan de med udgangspunkt i CEPOS´ analyse med fordel spørge borgmesteren i deres egen kommune, hvor langt han/hun vil gå for at opfylde regeringens elevfordelingsmålsætning, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.