Ved det kommende byrådsmøde den 4. april får borgere fra Husby-Tanderup og omegn rig mulighed for at deltage i det lokale demokrati. Byrådsmødet rykker nemlig ud af byrådssalen og flytter til hallen i Husby, hvor borgere kan komme i direkte dialog med alle byrådsmedlemmerne om udviklingen af deres lokalsamfund.

Efter at corona har sluppet sit tag kan byrådet igen afholde to årlige byrådsmøder i kommunens lokalsamfund, som det har været procedure siden efteråret 2018. Denne gang er det Husby-Tanderup Aktivitetscenter, der lægger lokaler til byrådsmødet. På et borgermøde forud for byrådsmødet er der mulighed for at debattere vigtige emner for lokalområdet.

– Det glæder mig, at vi nu igen kan rykke hele byrådet samlet ud i kommunen. De eksterne byråds- og borgermøder er vigtige tiltag, der styrker vores nærdemokrati. Dialogen med borgerne klæder byrådet på med den nødvendig viden, så vi sammen kan styrke velfærden, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Det eksterne byrådsmøde planlægges i samarbejde med Husby-Tanderup Borgerforening, Husby-Tanderup Ungdoms- og Gymnastikforening og Husby Forsamlingshus og er et supplement til de kanaler, der allerede findes til dialog mellem borgere og byråd.
Ved borgermødet forud for byrådsmødet i Husby-Tanderup Aktivitetscenter vil konstitueret kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen være ordstyrer, når de fremmødte skal debattere:

Sådan går det i Husby-Tanderup: Fantastiske fakta om lokalsamfundet samt præsentation af indsatsen ‘Bæredygtige Lokalsamfund’
Fugle og biodiversitet: Hvordan internationale projekter bliver aktuelle i Husby-Tanderup
Eventuelt: Der bliver på borgermødet i mindre omfang også mulighed for drøftelse af andre emner

Program
Velkomst ved borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
17.00 – 18.30 Borgermøde
18.30 – 19.30 Byrådsmøde
19.30 Tak for i dag!