Efter at have siddet i spidsen for bestyrelsen for Unit IT i fem fremgangsrige år overlader Michael Bjerregaard formandsposten til Nina Østergaard Borris, COO og medejer af Unit ITs moderselskab USTC.

Unit IT er en af Danmarks hurtigst voksende IT-konsulenthuse og samtidig en del af USTC-koncernen. Virksomheden leverer platformsuafhængige infrastrukturløsninger, der kan skaleres over tid. Unit IT er førende inden for en række områder blandt andet Business Intelligence, Dataplatform og Cyber Security.

Virksomheden har med Michael Bjerregaard som bestyrelsesformand gennemgået en markant strategiperiode, hvor både antallet af medarbejdere og omsætningen er mere end fordoblet. I december opkøbte selskabet solvo it, hvilket styrkede forretning yderligere i den østlige del af Danmark og Storkøbenhavn.

Beslutningen om at træde tilbage fra bestyrelsen har Michael Bjerregaard selv truffet.

– Virksomheden har opnået de strategiske mål, den satte sig for knap fem år siden, da jeg tiltrådte som bestyrelsesformand. Vores netop vedtagne treårs strategiplan afviger ikke væsentligt fra den forrige strategi, hvilket netop er et udtryk for, at vi er midt i en stabil og robust udvikling og har gjort de rigtige ting. Jeg føler derfor, at tidspunktet for at overlade posten til Nina er det helt rigtige” siger Michael Bjerregaard.

Yderligere vækst

Selskabet bag Unit IT er USTC, som har en række aktiviteter inden for energi, shipping, transport og logistik. USTC ejes af familien Østergaard, som igennem en årrække har været repræsenteret i Unit ITs bestyrelse i form af USTC-medejerne Torben Østergaard-Nielsen og Nina Østergaard Borris.

Ved generalforsamlingen i juni overtager Nina Østergaard Borris posten som bestyrelsesformand.

– Vi skylder Michael Bjerregaard en meget stor tak for den målrettede indsats med at løfte Unit IT til det selskab, det er i dag. Uden hans brancheindsigt og rådgivning havde vi næppe kunnet vækste firmaet så markant på så kort tid, siger Nina Østergaard Borris.

– Jeg ser frem til at indtage formandsposten. Unit IT har en meget kompetent bestyrelse, en stærk ledelse og nogle utrolig dygtige medarbejdere, så jeg glæder mig meget til at udvikle selskabet yderligere i de kommende år.

Nina Østergaard Borris

I forbindelse med ændringerne i bestyrelsen udtræder Torben Østergaard-Nielsen, hvormed ejerskabet fremover er repræsenteret af Nina Østergaard Borris.

Unit IT er del af familieejet koncern

Unit IT har i dag syv lokationer og hovedkontor i Middelfart. Unit IT er en del af den globale, familieejede koncern United Shipping & Trading Company (USTC), der har kontorer i mere end 35 lande verden over. Med den baggrund adskiller Unit IT sig fra andre i branchen, der i mange tilfælde er ejet af internationale kapitalfonde og som resultat deraf har udsigt til skiftende ejerskab. Det robuste, familiemæssige ejerskab sikrer kontinuitet og solid ballast, og gør Unit IT til en stabil samarbejdspartner.

Unit IT er i dag en bredt favnende IT-infrastrukturpartner på tværs af private & public cloud. Desuden besidder selskabet en række specialiserede units indenfor områderne Business Intelligence, Dataplatform og Cyber Security. Ultimo 2021 købte Unit IT selskabet solvo it, som med sine 40 konsulenter og stærke kompetencer indenfor især cloud infrastruktur og Microsoft-teknologier har styrket Unit ITs tilstedeværelse i Østdanmark.