Fredericia Avisen var inviteret til “Deponi” Vejlbyvej 40 i Fredericia, i gamle dage også kaldet lossepladsen. I invitationen stod der, husk gummistøvler. Det var fordi, vi skulle ud at kigge på, hvordan vores madrester genererer grøn energi.

Allerede på parkeringspladsen stødte jeg på den karismatiske lokalpolitiker Christian Bro. Han begyndte allerede der at tale om fremtidens muligheder for genanvendelse af vores madrester og køkkenaffald.

Vi kommer ind i frokoststuen til deponipladsen, og jeg og den anden journalist, der er mødt op, har hele fire aktører til vores rådighed. Bjarne Olsen som er daglig leder af pladsen, er i selskab med Søren Hjortsø, som er direktør i Fredericia Spildevand og Energi A/S. Christian Bro som tidligere omtalt og Gitte Ryan Lyager som er projektleder og tovholder på dette tre-årige projekt, som vi får fremlagt.

Fotograf: Thomas Lagaard – Fredericia Avisen.

Med tilkomsten af 15 millioner kroner kan man nu undersøge mulighederne, der ligger i genanvendelse af madrester til energi. Læs om de 15 millioner i artiklen her:

15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond skal gøre Fredericia Kommune grønnere

Det kan være teknisk og kompliceret, så jeg vil prøve at skitsere, hvad tankerne er. Husholdningens madrester samles for sig, og bliver kørt til samme deponering. Ligesom dem, der kender at have en kompost, hvor der kommer varme fra, sker det her i en noget større skala, hvilket dette billede illustrerer.

Fotograf: Thomas Lagaard – Fredericia Avisen.

Planen er at lave et såkaldt Pulp-anlæg som skal omdanne vores køkkenrester til gas. Gassen kan så f.eks genanvendes til bybusser for at give et eksempel. Det er vigtigt, at vi genanvender og med et Pulp-anlæg er der mulighed for på sigt at tjene penge. I sådan et anlæg vil madresterne blive blendet, inden de går i forrådnelse. Det er meget kort fortalt, og det er også en af de svære ting ved projektet, at formidle det så Hr. og Fru. Jensen er med fra start.

Fotograf: Thomas Lagaard – Fredericia Avisen.

Gitte og resten af selvskabet er alle dedikerede, når de snakker om energi, det er rart at disse beslutninger sidder hos nogle folk, der vil det bedste for vores fremtid. Gitte fortæller om et samarbejde om innovation, som de kører i samarbejde med Syddansk Universitet. Her er de i gang med projekter, hvor de blander affald fra have og park med madresterne. Ligeledes arbejdes der på endnu en innovativ løsning; at få små- og mellemstore virksomheder til at gennemtænke deres deponi, og måske matche firmaer, som kan genanvende hinandens deponi.

Fotograf: Thomas Lægaard – Fredericia Avisen.

Det virker som om, der er nogle gode solide grønne visioner for fremtiden. En anden spændende ting er en spildevandsløsning, hvor man kan optimere muligheden for at online at måle vores vand, så man i realiteten kan se det kemiske indhold, opbremse, opbevare og sende vand rundt til langt større optimering.

Det var en fornøjelse at være med til at høre om Fredericias grønne fremtid, og det bliver spændende om de tre års undersøgelse munder ud i et Pulp-anlæg i Fredericia.